Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   653.664    -595.230  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   474.488    -426.708  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   530.689    -480.013  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   122.975    -115.217  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   1.141    -503  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   740    -51  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   7.255    -5.749  
Areal (km2) (2023)
39   90    -51  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,2    +2,9  
Antal levendefødte (2022)
471   9.038    -8.567  
Antal døde (2022)
503   3.646    -3.143  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   660.572    -602.230  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   683.990    -624.790  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   716.933    -655.633  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   264.883    +113.153  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   288.349    +145.323  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   242.418    +83.423  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   383.235    +151.421  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   426.888    +210.161  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   341.472    +97.160  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   13.377    -12.788  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,4    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   1.597    -1.518  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   36,5    +5,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   44.630    -41.109  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   61.199    -53.359  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   478.702    -443.109  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   69.133    -57.653  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   9,4    +4,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   73,2    -12,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   10,6    +9,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   32.919    -29.894  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   27.165    -23.651  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   84.128    -80.592  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   62.000    -58.814  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   40.015    -36.125  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   34.313    -30.243  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   23.855    -20.479  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   18.285    -15.358  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   7.373    -5.853  
Kvinder 90+ år (2023)
515   1.803    -1.288  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   34.370    -31.216  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   27.532    -23.641  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   74.217    -69.429  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   63.628    -60.483  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   41.827    -38.230  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   36.277    -32.493  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   23.454    -20.414  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   15.247    -12.871  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   4.732    -3.796  
Mænd 90+ år (2023)
164   524    -360  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   331.856    -302.297  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   321.808    -292.933  
Enlige kvinder (2023)
9.823   145.193    -135.370  
Enlige mænd (2023)
8.396   131.060    -122.664  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   67.895    -58.074  
Registreret partnerskab (2023)
14   517    -503  
Samlevende par (2023)
1.204   17.679    -16.475  
Samboende par (2023)
1.745   36.874    -35.129  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   332.418    -294.630  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   321.246    -300.600  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   70    -64  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   79.856    -76.640  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   48.329    -43.730  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   42.238    -38.159  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   55    -34  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   6    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   -    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   9    -9  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   55    -34  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   30    -21  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   25    -13  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune