Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Mariagerfjord   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   41.662    +16.164  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   38.213    +9.725  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   38.900    +11.917  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.762    +4.247  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   303    +302  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   360    +247  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   77,4    +22,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   58    +1.425  
Areal (km2) (2022)
39   718    -680  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,2    +1,6  
Antal levendefødte (2021)
511   356    +155  
Antal døde (2021)
532   470    +62  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   41.580    +16.545  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   41.531    +17.752  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   41.578    +19.722  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   236.314    +110.286  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   260.291    +130.692  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   211.600    +93.457  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   328.366    +155.752  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   368.811    +198.501  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   286.679    +119.567  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   510    +129  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,6    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   70    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,1    -3,6  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.336    +1.164  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.037    +2.806  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   24.146    +11.047  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   10.143    +1.147  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,6    +0,5  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,1    +1,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   58,0    +2,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   24,3    -4,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.930    +1.075  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.324    +1.162  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.778    +1.695  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.043    +1.043  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.480    +1.428  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.161    +902  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.881    +429  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.454    +427  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.101    +399  
Kvinder 90+ år (2022)
555   257    +298  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.038    +1.161  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.566    +1.260  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.078    +2.668  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.264    +739  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.560    +1.090  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.259    +494  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.048    -39  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.403    -60  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   912    -56  
Mænd 90+ år (2022)
174   125    +49  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   20.409    +8.858  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   21.253    +7.306  
Enlige kvinder (2022)
9.780   5.256    +4.524  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.573    +2.782  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   8.254    +1.453  
Registreret partnerskab (2022)
14   7    +7  
Samlevende par (2022)
1.232   1.053    +179  
Samboende par (2022)
1.682   1.349    +333  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   34.831    +3.280  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   6.831    +12.884  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.733    -582  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.243    +2.618  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.374    +2.618  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   9    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune