Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Mariagerfjord Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Mariagerfjord   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   41.800    +14.414  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   38.525    +9.179  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   39.156    +11.124  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.644    +3.290  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   294    +204  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   339    +219  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   77,1    +22,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   58    +1.391  
Areal (km2) (2020)
39   718    -680  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2019)
478   368    +110  
Antal døde (2019)
557   458    +99  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.966    +14.128  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.118    +14.528  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   42.380    +15.344  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   216.354    +106.192  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   235.737    +122.773  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   196.447    +92.842  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   299.472    +150.828  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   333.263    +186.939  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   264.766    +120.895  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   876    -104  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,4    -1,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   136    -7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,4    -2,7  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.312    +1.078  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.254    +2.652  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   24.497    +9.331  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.737    +1.353  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,6    +1,5  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,6    +1,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,3    -3,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.964    +1.091  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.489    +939  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.804    +1.394  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.000    +952  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.620    +1.333  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.179    +882  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.850    +374  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.339    +419  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.060    +442  
Kvinder 90+ år (2020)
619   244    +375  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.045    +1.118  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.715    +1.102  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.145    +1.884  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.175    +717  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.676    +961  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.278    +419  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.996    -52  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.269    -12  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   838    -21  
Mænd 90+ år (2020)
211   114    +97  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.549    +8.201  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   21.251    +6.213  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.205    +4.276  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.409    +2.137  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.317    +1.334  
Registreret partnerskab (2020)
15   9    +6  
Samlevende par (2020)
1.128   974    +154  
Samboende par (2020)
1.645   1.384    +261  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   35.347    +3.036  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.453    +11.378  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   35    -29  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.743    -703  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.313    +1.855  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.047    +2.466  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   11    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   23    -11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune