Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   32.193    +26.345  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   29.121    +18.300  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   30.179    +20.173  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   2.014    +6.172  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   254    +384  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   373    +316  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   81,0    +18,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   117    +1.389  
Areal (km2) (2023)
39   277    -238  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,8    +2,6  
Antal levendefødte (2023)
439   232    +207  
Antal døde (2023)
516   393    +123  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   32.163    +26.179  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   32.280    +26.920  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   32.979    +28.321  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   242.172    +121.227  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   268.399    +132.115  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   216.826    +111.236  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   334.811    +186.699  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   376.320    +217.138  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   294.695    +158.311  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   512    +77  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,9    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   52    +27  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   45,9    -4,3  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.699    +1.788  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   3.841    +3.944  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   18.300    +17.404  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   8.353    +3.209  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,3    +0,7  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   11,9    +1,4  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   56,8    +4,2  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   25,9    -6,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.455    +1.482  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.913    +1.628  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.221    +2.311  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   1.718    +1.566  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   1.928    +1.868  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.442    +1.641  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.275    +1.066  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.057    +866  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.061    +515  
Kvinder 90+ år (2024)
491   237    +254  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.546    +1.626  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.930    +1.903  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   1.423    +3.365  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.648    +1.648  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   1.902    +1.661  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   2.419    +1.337  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.236    +825  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.876    +534  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   808    +183  
Mænd 90+ år (2024)
164   98    +66  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   16.307    +13.197  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   15.886    +13.148  
Enlige kvinder (2024)
9.773   4.772    +5.001  
Enlige mænd (2024)
8.525   4.085    +4.440  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   6.092    +3.765  
Registreret partnerskab (2024)
14   10    +4  
Samlevende par (2024)
1.214   789    +425  
Samboende par (2024)
1.696   1.061    +635  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   25.589    +11.674  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   6.604    +14.671  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   19    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.448    +880  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.628    +3.442  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.694    +2.772  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   11    -11  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune