Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   32.098    +25.728  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   29.216    +18.722  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   30.273    +20.544  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.825    +5.184  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   239    +366  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   329    +278  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   80,5    +19,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   116    +1.367  
Areal (km2) (2022)
39   277    -238  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   80,6    +2,2  
Antal levendefødte (2021)
511   253    +258  
Antal døde (2021)
532   382    +150  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   32.220    +25.905  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   32.428    +26.855  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   32.979    +28.321  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   231.476    +115.124  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   249.076    +141.907  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   214.580    +90.477  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   321.558    +162.560  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   350.705    +216.607  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   293.573    +112.673  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   418    +221  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,0    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   63    +71  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   45,5    -4,0  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.730    +1.770  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   3.936    +3.907  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   18.310    +16.883  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   8.122    +3.168  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,3    +1,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,0    +3,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,3    -5,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.475    +1.530  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.932    +1.554  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.350    +2.123  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.578    +1.508  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.050    +1.858  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.421    +1.642  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.187    +1.123  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.044    +837  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   958    +542  
Kvinder 90+ år (2022)
555   233    +322  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.532    +1.667  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.985    +1.841  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.411    +3.335  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.623    +1.380  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.985    +1.665  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.435    +1.318  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.201    +808  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.866    +477  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   728    +128  
Mænd 90+ år (2022)
174   104    +70  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   16.228    +13.039  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   15.870    +12.689  
Enlige kvinder (2022)
9.780   4.600    +5.180  
Enlige mænd (2022)
8.355   4.048    +4.307  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   6.155    +3.552  
Registreret partnerskab (2022)
14   12    +2  
Samlevende par (2022)
1.232   772    +460  
Samboende par (2022)
1.682   1.074    +608  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   25.824    +12.287  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   6.274    +13.441  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   19    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.585    +566  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.589    +3.272  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.808    +3.184  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   11    -11  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune