Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nyborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nyborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   32.262    +26.172  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   29.182    +18.598  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   30.240    +20.436  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.022    +5.736  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   254    +384  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   373    +316  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   80,5    +19,2  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   80,5    +19,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   117    +1.389  
Areal (km2) (2023)
39   277    -238  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,7    +2,4  
Antal levendefødte (2022)
471   244    +227  
Antal døde (2022)
503   428    +75  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   32.163    +26.179  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   32.280    +26.920  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   32.979    +28.321  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   242.818    +135.218  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   264.866    +168.806  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   221.627    +104.214  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   336.738    +197.918  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   372.518    +264.531  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   302.355    +136.277  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   512    +77  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,9    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   52    +27  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   45,6    -4,0  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.728    +1.793  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   3.910    +3.930  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   18.427    +17.166  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   8.197    +3.283  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,1    +1,3  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,1    +3,8  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,4    -5,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.470    +1.555  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.953    +1.561  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.289    +2.247  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.659    +1.527  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.991    +1.899  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.445    +1.625  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.237    +1.139  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.034    +893  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   989    +531  
Kvinder 90+ år (2023)
515   242    +273  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.524    +1.630  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.997    +1.894  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.455    +3.333  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.634    +1.511  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.945    +1.652  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.448    +1.336  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.206    +834  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.876    +500  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   772    +164  
Mænd 90+ år (2023)
164   96    +68  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   16.309    +13.250  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   15.953    +12.922  
Enlige kvinder (2023)
9.823   4.711    +5.112  
Enlige mænd (2023)
8.396   4.092    +4.304  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.123    +3.698  
Registreret partnerskab (2023)
14   11    +3  
Samlevende par (2023)
1.204   777    +427  
Samboende par (2023)
1.745   1.084    +661  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   25.746    +12.042  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   6.516    +14.130  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   19    -13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.776    +440  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.598    +3.001  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.768    +2.311  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   11    -11  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune