Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   23.128    +33.086  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   18.238    +29.466  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   20.340    +29.940  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.788    +3.146  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   448    +50  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   758    -200  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,9    -0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   1.739    -290  
Areal (km2) (2020)
39   13    +26  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2019)
478   274    +204  
Antal døde (2019)
557   227    +330  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   22.975    +33.119  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   23.326    +33.320  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   23.808    +33.916  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   232.928    +89.618  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   250.784    +107.726  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   215.989    +73.300  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   322.530    +127.770  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.995    +165.207  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   291.733    +93.928  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   443    +329  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,9    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   88    +41  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,4    +0,3  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.659    +1.731  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.774    +5.132  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   14.379    +19.449  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   4.316    +6.774  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,2    -1,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,0    +2,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   62,2    -2,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,7    +1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.249    +1.806  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.179    +2.249  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.475    +1.723  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.499    +1.453  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.554    +2.399  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.543    +2.518  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.239    +1.985  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.095    +1.663  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   656    +846  
Kvinder 90+ år (2020)
619   168    +451  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.384    +1.779  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.334    +2.483  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.481    +2.548  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.597    +1.295  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.650    +1.987  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.628    +2.069  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.074    +1.870  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   906    +1.351  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   369    +448  
Mænd 90+ år (2020)
211   48    +163  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   11.657    +17.093  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   11.471    +15.993  
Enlige kvinder (2020)
9.481   3.831    +5.650  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.242    +4.304  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   3.932    +5.719  
Registreret partnerskab (2020)
15   8    +7  
Samlevende par (2020)
1.128   537    +591  
Samboende par (2020)
1.645   778    +867  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   15.182    +23.201  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   7.946    +9.885  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   1    +5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.383    +1.657  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.900    +2.268  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.348    +2.165  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune