Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.514    +34.312  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   18.072    +29.866  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   20.450    +30.367  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   3.064    +3.945  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   542    +63  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   761    -154  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   1.809    -326  
Areal (km2) (2022)
39   13    +26  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,1    +1,7  
Antal levendefødte (2021)
511   303    +208  
Antal døde (2021)
532   247    +285  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   23.852    +34.273  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   24.574    +34.709  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   25.606    +35.694  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   250.472    +96.128  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   267.911    +123.072  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   233.647    +71.410  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   348.504    +135.614  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   380.864    +186.448  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   317.283    +88.963  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   381    +258  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,2    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   80    +54  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   41,3    +0,2  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.703    +1.797  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   2.742    +5.101  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   14.756    +20.437  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   4.313    +6.977  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,2    -1,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,7    +1,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   62,8    -1,9  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,3    +1,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.280    +1.725  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.126    +2.360  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.509    +1.964  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.583    +1.503  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.481    +2.427  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.614    +2.449  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.233    +2.077  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.121    +1.760  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   644    +856  
Kvinder 90+ år (2022)
555   158    +397  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.427    +1.772  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.363    +2.463  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.554    +3.192  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.704    +1.299  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.614    +2.036  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.657    +2.096  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.139    +1.870  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   911    +1.432  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   348    +508  
Mænd 90+ år (2022)
174   48    +126  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   11.749    +17.518  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   11.765    +16.794  
Enlige kvinder (2022)
9.780   3.885    +5.895  
Enlige mænd (2022)
8.355   3.445    +4.910  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   3.910    +5.797  
Registreret partnerskab (2022)
14   9    +5  
Samlevende par (2022)
1.232   589    +643  
Samboende par (2022)
1.682   774    +908  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   14.741    +23.370  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   8.773    +10.942  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   1    +5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   912    +2.239  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.290    +2.571  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.201    +2.791  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   11    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune