Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   22.805    +33.409  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   21.076    +26.628  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   21.457    +28.823  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.348    +4.586  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   329    +169  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   262    +296  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,5    +28,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   91    +1.358  
Areal (km2) (2020)
39   250    -211  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,7    +1,7  
Antal levendefødte (2019)
478   180    +298  
Antal døde (2019)
557   262    +295  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   23.418    +32.676  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   23.889    +32.757  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   24.578    +33.146  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   233.946    +88.600  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   254.561    +103.949  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   212.909    +76.380  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   319.876    +130.424  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.571    +165.631  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   284.472    +101.189  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   382    +390  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,5    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   73    +56  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,7    -4,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.221    +2.169  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.786    +5.120  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   13.069    +20.759  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.729    +5.361  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,2    +1,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,3    +2,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   25,1    -5,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.055    +2.000  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.247    +2.181  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   804    +2.394  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.064    +1.888  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.516    +2.437  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.809    +2.252  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.612    +1.612  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.467    +1.291  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   564    +938  
Kvinder 90+ år (2020)
619   126    +493  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.090    +2.073  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.389    +2.428  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   960    +3.069  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.122    +1.770  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.530    +2.107  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.820    +1.877  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.629    +1.315  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.477    +780  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   473    +344  
Mænd 90+ år (2020)
211   51    +160  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   11.264    +17.486  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   11.541    +15.923  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.818    +6.663  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.766    +4.780  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   4.772    +4.879  
Registreret partnerskab (2020)
15   13    +2  
Samlevende par (2020)
1.128   528    +600  
Samboende par (2020)
1.645   699    +946  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   18.349    +20.034  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   4.456    +13.375  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.440    +1.600  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.424    +2.744  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.595    +2.918  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune