Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Stevns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Stevns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   23.034    +33.580  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   21.244    +26.530  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   21.643    +28.840  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.391    +4.740  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   351    +174  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   253    +305  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   72,0    +27,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   92    +1.367  
Areal (km2) (2021)
39   250    -211  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,0    +1,5  
Antal levendefødte (2020)
500   198    +302  
Antal døde (2020)
597   253    +344  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   23.454    +33.773  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   23.908    +34.226  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   24.536    +35.090  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   242.225    +93.377  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   266.419    +108.792  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   217.728    +81.197  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   330.035    +140.787  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   368.956    +177.529  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   290.627    +110.131  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   477    +519  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,4    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   97    +135  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,9    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   46,0    -4,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.248    +2.153  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   2.782    +5.121  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   13.159    +20.981  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   5.845    +5.325  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,1    +1,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,1    +3,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   25,4    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.059    +1.942  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.250    +2.217  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   807    +2.342  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.113    +1.886  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.495    +2.454  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.830    +2.198  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.630    +1.604  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.514    +1.325  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   577    +927  
Kvinder 90+ år (2021)
581   136    +445  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.092    +2.056  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.387    +2.499  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   936    +3.327  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.154    +1.734  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.516    +2.164  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.826    +1.882  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.666    +1.310  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.500    +783  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   489    +348  
Mænd 90+ år (2021)
194   57    +137  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   11.411    +17.340  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   11.623    +16.240  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.877    +6.556  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.776    +5.076  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   4.799    +4.870  
Registreret partnerskab (2021)
14   12    +2  
Samlevende par (2021)
1.162   537    +625  
Samboende par (2021)
1.634   743    +891  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   18.420    +19.766  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   4.614    +13.814  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.544    +1.476  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.418    +3.118  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.680    +2.943  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune