Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   43.696    +12.918  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   39.356    +8.418  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   40.936    +9.547  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.760    +3.371  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   275    +250  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   357    +201  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   92,2    +7,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   347    +1.112  
Areal (km2) (2021)
39   126    -87  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,3    +0,2  
Antal levendefødte (2020)
500   481    +19  
Antal døde (2020)
597   316    +281  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   44.302    +12.925  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   45.203    +12.931  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   47.017    +12.609  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   277.595    +58.007  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   303.319    +71.892  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   252.593    +46.332  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   382.190    +88.632  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   428.386    +118.099  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   337.291    +63.467  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   777    +219  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,5    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   154    +78  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   41,6    +0,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.176    +225  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.518    +1.385  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   25.783    +8.357  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   8.219    +2.951  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,3    -1,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,9    -0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   59,0    +1,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   18,8    +0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.563    +438  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.986    +481  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.541    +1.608  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.463    +536  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.438    +511  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.386    +642  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.203    +1.031  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.416    +423  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   884    +620  
Kvinder 90+ år (2021)
581   101    +480  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.709    +439  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.211    +675  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.751    +2.512  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.333    +555  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.191    +489  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.537    +171  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.078    +898  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.093    +190  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   768    +69  
Mænd 90+ år (2021)
194   44    +150  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   21.981    +6.770  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   21.715    +6.148  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.499    +4.934  
Enlige mænd (2021)
7.852   3.613    +4.239  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   9.588    +81  
Registreret partnerskab (2021)
14   17    -3  
Samlevende par (2021)
1.162   1.010    +152  
Samboende par (2021)
1.634   922    +712  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   33.122    +5.064  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   10.574    +7.854  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   8    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   2.136    +884  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.815    +1.721  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.957    +1.666  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune