Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Egedal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Egedal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   43.354    +12.860  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   39.140    +8.564  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   40.669    +9.611  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.685    +3.249  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   267    +231  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   352    +206  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   92,3    +7,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   345    +1.104  
Areal (km2) (2020)
39   126    -87  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,9    +0,5  
Antal levendefødte (2019)
478   447    +31  
Antal døde (2019)
557   312    +245  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   43.790    +12.304  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   44.269    +12.377  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   45.456    +12.268  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   274.867    +47.679  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   295.873    +62.637  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   254.408    +34.881  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   379.280    +71.020  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   417.568    +102.634  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   341.988    +43.673  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   643    +129  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,9    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   154    -25  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,5    +0,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.980    +410  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.661    +1.245  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   25.545    +8.283  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   8.168    +2.922  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,9    -0,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,4    -1,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,9    +1,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,8    +0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.523    +532  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.023    +405  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.549    +1.649  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.340    +612  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.568    +385  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.333    +728  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.174    +1.050  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.415    +343  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   793    +709  
Kvinder 90+ år (2020)
619   105    +514  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.632    +531  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.210    +607  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.767    +2.262  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.238    +654  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.237    +400  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.522    +175  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.063    +881  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.105    +152  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   717    +100  
Mænd 90+ år (2020)
211   40    +171  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   21.823    +6.927  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   21.531    +5.933  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.402    +5.079  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.518    +4.028  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   9.596    +55  
Registreret partnerskab (2020)
15   18    -3  
Samlevende par (2020)
1.128   968    +160  
Samboende par (2020)
1.645   899    +746  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   33.164    +5.219  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   10.190    +7.641  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   8    -2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.933    +1.107  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.714    +1.454  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.583    +1.930  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune