Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   53.443    +4.991  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   41.681    +6.099  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   46.984    +3.692  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   6.459    +1.299  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   500    +138  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   708    -19  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   2.334    -828  
Areal (km2) (2023)
39   23    +16  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,6    +2,5  
Antal levendefødte (2022)
471   544    -73  
Antal døde (2022)
503   537    -34  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   53.186    +5.156  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   53.499    +5.701  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   55.596    +5.704  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   260.243    +117.793  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   277.865    +155.807  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   243.395    +82.446  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   362.707    +171.949  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   396.940    +240.109  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   330.007    +108.625  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   765    -176  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   105    -26  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   40,5    +1,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.872    -351  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.393    +447  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   32.718    +2.875  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   9.460    +2.020  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,2    -1,2  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,8    -0,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   61,2    -0,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   17,7    +1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.168    -143  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.195    +319  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.965    +571  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.643    -457  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.829    +61  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.465    +605  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.882    +494  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.349    +578  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.261    +259  
Kvinder 90+ år (2023)
515   303    +212  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.404    -250  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.392    +499  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.159    +1.629  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.532    -387  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.820    -223  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.471    +313  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.678    +362  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.979    +397  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   838    +98  
Mænd 90+ år (2023)
164   110    +54  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   27.060    +2.499  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   26.383    +2.492  
Enlige kvinder (2023)
9.823   8.435    +1.388  
Enlige mænd (2023)
8.396   7.071    +1.325  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.975    +846  
Registreret partnerskab (2023)
14   30    -16  
Samlevende par (2023)
1.204   1.379    -175  
Samboende par (2023)
1.745   1.401    +344  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   32.527    +5.261  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   20.916    -270  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.651    +565  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   3.767    +832  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.418    +661  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune