Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   53.451    +3.163  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   42.351    +5.423  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   47.525    +2.958  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   5.926    +205  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   452    +73  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   656    -98  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   2.334    -875  
Areal (km2) (2021)
39   23    +16  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,9    +1,6  
Antal levendefødte (2020)
500   599    -99  
Antal døde (2020)
597   511    +86  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   54.402    +2.825  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   55.788    +2.346  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   57.746    +1.880  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   235.914    +99.688  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   252.026    +123.185  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   220.605    +78.320  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   328.742    +142.080  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   359.764    +186.721  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   299.266    +101.492  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.362    -366  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,1    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   278    -46  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,0    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   40,2    +1,5  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.962    -561  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   7.287    +616  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   32.984    +1.156  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.218    +1.952  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,4    -1,4  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,6    +0,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   61,7    -1,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   17,2    +2,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   3.232    -231  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.173    +294  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   3.215    -66  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   3.600    -601  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.797    +152  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.476    +552  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.780    +454  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.402    +437  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.164    +340  
Kvinder 90+ år (2021)
581   328    +253  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   3.354    -206  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.371    +515  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   3.280    +983  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.511    -623  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.792    -112  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.437    +271  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.665    +311  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.957    +326  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   810    +27  
Mænd 90+ år (2021)
194   107    +87  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   27.167    +1.584  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   26.284    +1.579  
Enlige kvinder (2021)
9.433   8.364    +1.069  
Enlige mænd (2021)
7.852   6.961    +891  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   9.058    +611  
Registreret partnerskab (2021)
14   29    -15  
Samlevende par (2021)
1.162   1.395    -233  
Samboende par (2021)
1.634   1.492    +142  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   33.510    +4.676  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   19.941    -1.513  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   2.928    +92  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   4.246    +290  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   3.988    +635  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune