Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   53.760    +4.778  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   41.561    +5.860  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   46.942    +3.410  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   6.818    +1.368  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   500    +138  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   708    -19  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   2.334    -828  
Areal (km2) (2023)
39   23    +16  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,7    +2,7  
Antal levendefødte (2023)
439   561    -122  
Antal døde (2023)
516   526    -10  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   53.186    +5.156  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   53.499    +5.701  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   55.596    +5.704  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   259.773    +103.626  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   279.444    +121.070  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   240.936    +87.126  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   362.017    +159.493  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   397.811    +195.647  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   327.739    +125.267  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   765    -176  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   105    -26  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   40,5    +1,1  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.767    -280  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   7.547    +238  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   32.869    +2.835  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   9.577    +1.985  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   7,0    -1,0  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   14,0    -0,7  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   61,1    -0,1  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   17,8    +2,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.179    -242  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   3.214    +327  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   3.040    +492  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.622    -338  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.839    -43  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.431    +652  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.961    +380  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.359    +564  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.284    +292  
Kvinder 90+ år (2024)
491   291    +200  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.426    -254  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.439    +394  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   3.184    +1.604  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.552    -256  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.810    -247  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.443    +313  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.740    +321  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.950    +460  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   898    +93  
Mænd 90+ år (2024)
164   98    +66  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   27.220    +2.284  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   26.540    +2.494  
Enlige kvinder (2024)
9.773   8.508    +1.265  
Enlige mænd (2024)
8.525   7.165    +1.360  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   8.942    +915  
Registreret partnerskab (2024)
14   29    -15  
Samlevende par (2024)
1.214   1.425    -211  
Samboende par (2024)
1.696   1.385    +311  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   32.179    +5.084  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   21.581    -306  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.779    +549  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   3.832    +1.238  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   3.831    +635  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune