Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hvidovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Hvidovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   53.527    +2.687  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   42.554    +5.150  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   47.541    +2.739  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   5.986    -52  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   448    +50  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   671    -113  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   2.337    -888  
Areal (km2) (2020)
39   23    +16  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,4    +2,0  
Antal levendefødte (2019)
478   589    -111  
Antal døde (2019)
557   483    +74  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   54.876    +1.218  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   56.188    +458  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   58.021    -297  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   229.211    +93.335  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   245.028    +113.482  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   214.224    +75.065  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   318.575    +131.725  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   348.755    +171.447  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   289.977    +95.684  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   994    -222  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,7    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   143    -14  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   40,1    +1,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   4.008    -618  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   7.224    +682  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   33.123    +705  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.172    +1.918  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,5    -1,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,5    +0,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   61,9    -1,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   17,1    +2,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   3.219    -164  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.148    +280  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   3.320    -122  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.558    -606  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.742    +211  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.524    +537  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.782    +442  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.353    +405  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.170    +332  
Kvinder 90+ år (2020)
619   322    +297  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   3.450    -287  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.311    +506  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.397    +632  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.519    -627  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.731    -94  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.467    +230  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.658    +286  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.959    +298  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   789    +28  
Mænd 90+ år (2020)
211   108    +103  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   27.138    +1.612  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   26.389    +1.075  
Enlige kvinder (2020)
9.481   8.284    +1.197  
Enlige mænd (2020)
7.546   6.883    +663  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   9.180    +471  
Registreret partnerskab (2020)
15   35    -20  
Samlevende par (2020)
1.128   1.342    -214  
Samboende par (2020)
1.645   1.505    +140  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   33.969    +4.414  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   19.558    -1.727  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.006    +34  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.852    +316  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   3.837    +676  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune