Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   71.913    -15.299  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   64.764    -16.990  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   67.210    -16.727  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.703    +1.428  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   269    +256  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   385    +173  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   81,8    +17,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   125    +1.334  
Areal (km2) (2021)
39   577    -538  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,4    +2,1  
Antal levendefødte (2020)
500   616    -116  
Antal døde (2020)
597   715    -118  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   72.661    -15.434  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   73.598    -15.464  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   75.045    -15.419  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   236.423    +99.179  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   256.310    +118.901  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   217.082    +81.843  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   327.589    +143.233  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   363.499    +182.986  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   292.666    +108.092  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.299    -303  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,8    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   242    -10  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   43,3    -1,6  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   4.235    -834  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   9.414    -1.511  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   42.719    -8.579  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   15.545    -4.375  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,9    +0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,1    +0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   59,4    +0,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   21,6    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   3.471    -470  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   4.453    -986  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   3.367    -218  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   3.798    -799  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   4.848    -899  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   5.447    -1.419  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.689    -1.455  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.041    -1.202  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.627    -123  
Kvinder 90+ år (2021)
581   403    +178  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   3.725    -577  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.860    -974  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   3.707    +556  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.941    -1.053  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   4.637    -957  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   5.379    -1.671  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   4.428    -1.452  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.711    -1.428  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.240    -403  
Mænd 90+ år (2021)
194   141    +53  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   36.144    -7.393  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   35.769    -7.906  
Enlige kvinder (2021)
9.433   10.275    -842  
Enlige mænd (2021)
7.852   8.905    -1.053  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   13.406    -3.737  
Registreret partnerskab (2021)
14   40    -26  
Samlevende par (2021)
1.162   1.739    -577  
Samboende par (2021)
1.634   2.338    -704  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   55.737    -17.551  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   16.176    +2.252  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   6.534    -3.514  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   4.044    +492  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   4.438    +185  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   4    -4  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune