Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   73.440    -15.006  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   65.401    -17.621  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   67.944    -17.268  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.496    +2.262  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   303    +335  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   446    +243  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   127    +1.379  
Areal (km2) (2023)
39   577    -539  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,5    +2,6  
Antal levendefødte (2022)
471   637    -166  
Antal døde (2022)
503   811    -308  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   73.727    -15.385  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   75.219    -16.019  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   78.019    -16.719  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   263.472    +114.564  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   289.214    +144.458  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   238.580    +87.261  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   364.919    +169.737  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   409.397    +227.652  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   321.942    +116.690  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   884    -295  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   76    +3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   43,5    -1,9  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   4.445    -924  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   9.413    -1.573  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   43.440    -7.847  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   16.142    -4.662  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,8    +0,6  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   59,2    +1,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   22,0    -2,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.622    -597  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   4.449    -935  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   3.366    +170  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   4.196    -1.010  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   4.628    -738  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   5.593    -1.523  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   4.821    -1.445  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   4.235    -1.308  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.747    -227  
Kvinder 90+ år (2023)
515   393    +122  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.885    -731  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   4.718    -827  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.725    +1.063  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   4.207    -1.062  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   4.511    -914  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   5.470    -1.686  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   4.520    -1.480  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   3.788    -1.412  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.432    -496  
Mænd 90+ år (2023)
164   134    +30  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   37.050    -7.491  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   36.390    -7.515  
Enlige kvinder (2023)
9.823   10.779    -956  
Enlige mænd (2023)
8.396   9.188    -792  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   13.575    -3.754  
Registreret partnerskab (2023)
14   38    -24  
Samlevende par (2023)
1.204   1.813    -609  
Samboende par (2023)
1.745   2.242    -497  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   55.772    -17.984  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   17.668    +2.978  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   6.367    -3.151  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   4.013    +586  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   4.386    -307  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   9    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   10    -9  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   13    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune