Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holbæk   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   74.129    -15.591  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   65.898    -18.477  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   68.471    -18.119  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.658    +2.528  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   303    +335  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   446    +243  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   82,2    +17,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   127    +1.379  
Areal (km2) (2023)
39   577    -539  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   80,8    +2,6  
Antal levendefødte (2023)
439   605    -166  
Antal døde (2023)
516   738    -222  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   73.727    -15.385  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   75.219    -16.019  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   78.019    -16.719  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   262.276    +101.123  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   290.397    +110.117  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   235.094    +92.968  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   362.477    +159.033  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   409.537    +183.921  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   316.986    +136.020  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   884    -295  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   76    +3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   43,8    -2,2  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   4.401    -914  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   9.321    -1.536  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   43.832    -8.128  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   16.575    -5.013  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,9    +0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,6    +0,7  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   59,1    +1,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   22,4    -2,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   3.593    -656  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   4.448    -907  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   3.382    +150  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   4.299    -1.015  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   4.510    -714  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   5.646    -1.563  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   4.919    -1.578  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   4.302    -1.379  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.914    -338  
Kvinder 90+ år (2024)
491   389    +102  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   3.897    -725  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   4.694    -861  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   3.720    +1.068  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   4.341    -1.045  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   4.447    -884  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   5.493    -1.737  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   4.597    -1.536  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   3.880    -1.470  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.511    -520  
Mænd 90+ år (2024)
164   147    +17  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   37.402    -7.898  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   36.727    -7.693  
Enlige kvinder (2024)
9.773   10.928    -1.155  
Enlige mænd (2024)
8.525   9.392    -867  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   13.657    -3.800  
Registreret partnerskab (2024)
14   40    -26  
Samlevende par (2024)
1.214   1.831    -617  
Samboende par (2024)
1.696   2.305    -609  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   55.920    -18.657  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   18.209    +3.066  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   6.343    -3.015  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   3.596    +1.474  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   4.225    +241  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   9    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   10    -9  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   13    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune