Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   37.366    +18.848  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   33.046    +14.658  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   33.777    +16.503  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.589    +2.345  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   584    -86  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   377    +181  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   29    +1.420  
Areal (km2) (2020)
39   1.284    -1.245  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,6    +1,8  
Antal levendefødte (2019)
478   325    +153  
Antal døde (2019)
557   405    +152  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   36.933    +19.627  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   36.735    +20.460  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   36.230    +22.142  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   204.836    +117.710  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   223.208    +135.302  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   186.426    +102.863  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   282.334    +167.966  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   312.497    +207.705  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   252.109    +133.552  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   721    +51  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,2    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   76    +53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   45,3    -3,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.121    +1.269  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.494    +3.412  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   21.479    +12.349  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.272    +1.818  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,7    +0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,0    +2,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,5    +2,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,8    -5,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.768    +1.287  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.139    +1.289  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.585    +1.613  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.769    +1.183  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.040    +1.913  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.897    +1.164  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.753    +471  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.167    +591  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.101    +401  
Kvinder 90+ år (2020)
619   314    +305  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.893    +1.270  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.237    +1.580  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.904    +2.125  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.911    +981  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.060    +1.577  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.875    +822  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.880    +64  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.182    +75  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   787    +30  
Mænd 90+ år (2020)
211   104    +107  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   18.533    +10.217  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   18.833    +8.631  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.814    +4.667  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.717    +2.829  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   7.507    +2.144  
Registreret partnerskab (2020)
15   7    +8  
Samlevende par (2020)
1.128   906    +222  
Samboende par (2020)
1.645   1.192    +453  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   30.977    +7.406  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.389    +11.442  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.131    -91  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.865    +2.303  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.550    +2.963  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   10    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune