Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   37.050    +19.564  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   32.640    +15.134  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   33.390    +17.093  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.660    +2.471  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   611    -86  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   377    +181  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   72,1    +27,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   29    +1.430  
Areal (km2) (2021)
39   1.284    -1.245  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,7    +1,8  
Antal levendefødte (2020)
500   299    +201  
Antal døde (2020)
597   448    +149  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   36.532    +20.695  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   36.142    +21.992  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   35.376    +24.250  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   216.267    +119.335  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   238.083    +137.128  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   194.351    +104.574  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   298.550    +172.272  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   332.085    +214.400  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   264.862    +135.896  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   755    +241  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,5    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   113    +119  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,7    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,7    -4,0  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.053    +1.348  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.431    +3.472  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   21.134    +13.006  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.432    +1.738  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,0    +2,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,0    +3,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   25,5    -5,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.727    +1.274  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.110    +1.357  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.508    +1.641  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.783    +1.216  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.028    +1.921  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.829    +1.199  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.773    +461  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.223    +616  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.115    +389  
Kvinder 90+ år (2021)
581   301    +280  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.799    +1.349  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.185    +1.701  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.885    +2.378  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.925    +963  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.029    +1.651  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.801    +907  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.895    +81  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.209    +74  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   813    +24  
Mænd 90+ år (2021)
194   112    +82  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   18.397    +10.354  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   18.653    +9.210  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.876    +4.557  
Enlige mænd (2021)
7.852   4.775    +3.077  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   7.388    +2.281  
Registreret partnerskab (2021)
14   7    +7  
Samlevende par (2021)
1.162   891    +271  
Samboende par (2021)
1.634   1.254    +380  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   30.492    +7.694  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.558    +11.870  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.461    -441  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.962    +2.574  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.619    +3.004  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   10    -9  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune