Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tønder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   36.878    +21.556  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   31.649    +16.131  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   32.357    +18.319  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   4.521    +3.237  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   767    -129  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   459    +230  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   72,0    +27,7  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   72,0    +27,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   29    +1.477  
Areal (km2) (2023)
39   1.284    -1.245  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,1    +2,0  
Antal levendefødte (2022)
471   293    +178  
Antal døde (2022)
503   511    -8  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   36.381    +21.961  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   35.759    +23.441  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   34.927    +26.373  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   234.149    +143.887  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   259.800    +173.872  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   208.310    +117.531  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   323.441    +211.215  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   363.730    +273.319  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   282.867    +155.765  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   464    +125  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   20    +59  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   46,0    -4,4  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.004    +1.517  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.433    +3.407  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   20.565    +15.028  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   9.876    +1.604  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,0    +1,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   55,8    +5,1  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   26,8    -7,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.725    +1.300  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.059    +1.455  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.450    +2.086  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.828    +1.358  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.934    +1.956  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.672    +1.398  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.953    +423  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.250    +677  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.146    +374  
Kvinder 90+ år (2023)
515   258    +257  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.820    +1.334  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.093    +1.798  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.840    +2.948  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.996    +1.149  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.927    +1.670  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.682    +1.102  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.963    +77  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.236    +140  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   933    +3  
Mænd 90+ år (2023)
164   113    +51  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   18.275    +11.284  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   18.603    +10.272  
Enlige kvinder (2023)
9.823   4.951    +4.872  
Enlige mænd (2023)
8.396   4.933    +3.463  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   7.217    +2.604  
Registreret partnerskab (2023)
14   9    +5  
Samlevende par (2023)
1.204   937    +267  
Samboende par (2023)
1.745   1.210    +535  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   29.424    +8.364  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   7.454    +13.192  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.485    -269  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.852    +2.747  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.414    +2.665  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   4    -4  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune