Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   58.591    -2.377  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   53.238    -5.534  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   54.644    -4.364  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.947    +1.987  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   310    +188  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   364    +194  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   84,9    +14,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   74    +1.375  
Areal (km2) (2020)
39   793    -754  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,6    +0,8  
Antal levendefødte (2019)
478   619    -141  
Antal døde (2019)
557   527    +30  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   59.386    -3.292  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   60.144    -3.498  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   61.009    -3.285  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   224.254    +98.292  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   246.857    +111.653  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   202.116    +87.173  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   304.284    +146.016  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   342.689    +177.513  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   266.669    +118.992  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   888    -116  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,1    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   86    +43  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,9    -0,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.965    -575  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   7.831    +75  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   34.605    -777  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   12.190    -1.100  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,4    +0,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,1    +1,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,8    -1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   3.218    -163  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.656    -228  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   3.429    -231  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.227    -275  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.601    +352  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.923    +138  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.613    -389  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.942    -184  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.395    +107  
Kvinder 90+ år (2020)
619   322    +297  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   3.408    -245  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.836    -19  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.533    +496  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.336    -444  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.715    -78  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.942    -245  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.523    -579  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.751    -494  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.054    -237  
Mænd 90+ år (2020)
211   167    +44  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   29.326    -576  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   29.265    -1.801  
Enlige kvinder (2020)
9.481   7.502    +1.979  
Enlige mænd (2020)
7.546   6.819    +727  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.355    -1.704  
Registreret partnerskab (2020)
15   13    +2  
Samlevende par (2020)
1.128   1.255    -127  
Samboende par (2020)
1.645   2.093    -448  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   49.591    -11.208  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   9.000    +8.831  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   5.582    -2.542  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.879    +1.289  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.798    +1.715  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune