Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   58.553    -727  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   53.061    -5.123  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   54.557    -3.740  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   3.996    +3.013  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   314    +291  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   369    +238  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   84,5    +15,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   74    +1.409  
Areal (km2) (2022)
39   793    -754  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   82,1    +0,7  
Antal levendefødte (2021)
511   619    -108  
Antal døde (2021)
532   600    -68  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   58.724    -599  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   58.848    +435  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   58.759    +2.541  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   242.976    +103.624  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   269.492    +121.491  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   216.979    +88.078  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   331.006    +153.112  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   375.022    +192.290  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   287.852    +118.394  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   496    +143  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   1,7    +0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   51    +83  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,2    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   42,3    -0,8  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.982    -482  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   7.696    +147  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   34.334    +859  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   12.541    -1.251  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,8    -0,7  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,1    +0,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   58,6    +2,3  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,4    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   3.157    -152  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   3.585    -99  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   3.355    +118  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   3.231    -145  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   3.580    +328  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.871    +192  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.647    -337  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   3.064    -183  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.469    +31  
Kvinder 90+ år (2022)
555   329    +226  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   3.378    -179  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   3.826    +0  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   3.472    +1.274  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   3.414    -411  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.598    +52  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.932    -179  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.499    -490  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.868    -525  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.123    -267  
Mænd 90+ år (2022)
174   155    +19  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   29.288    -21  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   29.265    -706  
Enlige kvinder (2022)
9.780   7.669    +2.111  
Enlige mænd (2022)
8.355   7.066    +1.289  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   11.145    -1.438  
Registreret partnerskab (2022)
14   12    +2  
Samlevende par (2022)
1.232   1.339    -107  
Samboende par (2022)
1.682   2.093    -411  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   49.193    -11.082  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   9.360    +10.355  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   5.958    -2.807  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   3.010    +1.851  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.807    +2.185  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune