Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   58.662    -2.048  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   53.237    -5.463  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   54.706    -4.223  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.956    +2.175  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   303    +222  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   371    +187  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   84,6    +15,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   74    +1.385  
Areal (km2) (2021)
39   793    -754  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,9    +0,6  
Antal levendefødte (2020)
500   644    -144  
Antal døde (2020)
597   549    +48  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   59.122    -1.895  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   59.721    -1.587  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   60.306    -680  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   231.857    +103.745  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   257.294    +117.917  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   206.915    +92.010  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   314.745    +156.077  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   356.550    +189.935  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   273.754    +127.004  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   986    +10  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,5    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   140    +92  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,5    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,0    -0,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   4.043    -642  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   7.739    +164  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   34.531    -391  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   12.349    -1.179  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,9    -0,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,2    +0,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   58,9    +1,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   21,1    -1,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   3.237    -236  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.571    -104  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   3.455    -306  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   3.226    -227  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.597    +352  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.901    +127  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.610    -376  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   3.002    -163  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.440    +64  
Kvinder 90+ år (2021)
581   325    +256  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   3.417    -269  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.804    +82  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   3.547    +716  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.360    -472  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.700    -20  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.895    -187  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.491    -515  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.810    -527  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.115    -278  
Mænd 90+ år (2021)
194   159    +35  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   29.364    -613  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   29.298    -1.435  
Enlige kvinder (2021)
9.433   7.577    +1.856  
Enlige mænd (2021)
7.852   6.928    +924  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   11.282    -1.613  
Registreret partnerskab (2021)
14   13    +1  
Samlevende par (2021)
1.162   1.297    -135  
Samboende par (2021)
1.634   2.108    -474  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   49.431    -11.245  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   9.231    +9.197  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   5.925    -2.905  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.827    +1.709  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.786    +1.837  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune