Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   58.978    -544  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   53.092    -5.312  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   54.597    -3.921  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   4.381    +3.377  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   317    +321  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   426    +263  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   84,1    +15,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   84,1    +15,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   74    +1.432  
Areal (km2) (2023)
39   793    -754  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,2    +0,9  
Antal levendefødte (2022)
471   608    -137  
Antal døde (2022)
503   595    -92  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   58.808    -466  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   58.943    +257  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   58.759    +2.541  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   260.353    +117.683  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   294.214    +139.458  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   227.144    +98.697  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   354.031    +180.625  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   408.589    +228.460  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   300.547    +138.085  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   622    -33  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   22    +57  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,4    -0,8  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.918    -397  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.828    +12  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   34.473    +1.120  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   12.759    -1.279  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,6    -0,6  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,3    +0,1  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   58,5    +2,4  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   21,6    -2,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.172    -147  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.597    -83  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   3.316    +220  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.379    -193  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   3.565    +325  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.878    +192  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.663    -287  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.151    -224  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.513    +7  
Kvinder 90+ år (2023)
515   328    +187  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.417    -263  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.835    +56  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.441    +1.347  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.450    -305  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.576    +21  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.926    -142  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.497    -457  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.918    -542  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.206    -270  
Mænd 90+ år (2023)
164   150    +14  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   29.562    -3  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   29.416    -541  
Enlige kvinder (2023)
9.823   7.845    +1.978  
Enlige mænd (2023)
8.396   7.122    +1.274  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   11.164    -1.343  
Registreret partnerskab (2023)
14   12    +2  
Samlevende par (2023)
1.204   1.333    -129  
Samboende par (2023)
1.745   2.052    -307  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   49.087    -11.299  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   9.891    +10.755  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   5.881    -2.665  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.724    +1.875  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.723    +1.356  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   8    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune