Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herlev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   28.913    +27.701  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   23.199    +24.575  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   25.980    +24.503  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.933    +3.198  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   329    +196  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   685    -127  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   99,9    -0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   2.390    -931  
Areal (km2) (2021)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,0    +2,5  
Antal levendefødte (2020)
500   269    +231  
Antal døde (2020)
597   352    +245  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   29.538    +27.689  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   30.402    +27.732  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   31.587    +28.039  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   242.303    +93.299  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   259.031    +116.180  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   226.830    +72.095  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   334.649    +136.173  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   366.195    +180.290  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   305.470    +95.288  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   622    +374  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,4    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   109    +123  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   41,3    +0,4  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.029    +1.372  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.020    +3.883  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   17.342    +16.798  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   5.522    +5.648  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,0    -1,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,9    +0,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   60,0    +0,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   19,1    +0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.746    +1.255  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.715    +1.752  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.542    +1.607  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.785    +1.214  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.976    +1.973  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.960    +2.068  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.778    +1.456  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.364    +1.475  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   750    +754  
Kvinder 90+ år (2021)
581   218    +363  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.766    +1.382  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.850    +2.036  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.698    +2.565  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.761    +1.127  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.921    +1.759  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.861    +1.847  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.581    +1.395  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.097    +1.186  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   476    +361  
Mænd 90+ år (2021)
194   68    +126  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   14.834    +13.917  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   14.079    +13.784  
Enlige kvinder (2021)
9.433   4.623    +4.810  
Enlige mænd (2021)
7.852   3.616    +4.236  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   5.020    +4.649  
Registreret partnerskab (2021)
14   12    +2  
Samlevende par (2021)
1.162   652    +510  
Samboende par (2021)
1.634   807    +827  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   18.282    +19.904  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   10.631    +7.797  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.651    +1.369  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.169    +2.367  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.141    +2.482  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune