Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herlev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   28.953    +27.261  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   23.390    +24.314  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   26.081    +24.199  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.872    +3.062  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   317    +181  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   675    -117  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,9    -0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   2.393    -944  
Areal (km2) (2020)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,9    +2,5  
Antal levendefødte (2019)
478   297    +181  
Antal døde (2019)
557   328    +229  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   29.710    +26.384  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   30.519    +26.127  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   31.644    +26.080  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   236.643    +85.903  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   254.023    +104.487  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   220.725    +68.564  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   326.156    +124.144  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   358.350    +161.852  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   296.669    +88.992  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   418    +354  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,0    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   59    +70  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   41,2    +0,5  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.105    +1.285  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.006    +3.900  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   17.326    +16.502  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   5.516    +5.574  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,3    -1,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,8    +0,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   59,8    +0,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   19,1    +0,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.790    +1.265  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.692    +1.736  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.576    +1.622  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.794    +1.158  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.965    +1.988  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   1.972    +2.089  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.776    +1.448  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.351    +1.407  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   747    +755  
Kvinder 90+ år (2020)
619   225    +394  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.829    +1.334  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.817    +2.000  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.687    +2.342  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.727    +1.165  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.908    +1.729  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.923    +1.774  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.559    +1.385  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.076    +1.181  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   469    +348  
Mænd 90+ år (2020)
211   70    +141  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   14.888    +13.862  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   14.065    +13.399  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.589    +4.892  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.506    +4.040  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   5.058    +4.593  
Registreret partnerskab (2020)
15   12    +3  
Samlevende par (2020)
1.128   663    +465  
Samboende par (2020)
1.645   824    +821  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   18.525    +19.858  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   10.428    +7.403  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.607    +1.433  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.844    +2.324  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.003    +2.510  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune