Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredensborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.865    +15.349  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   33.309    +14.395  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   36.043    +14.237  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.822    +1.112  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   604    -106  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   576    -18  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   92,2    +7,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   365    +1.084  
Areal (km2) (2020)
39   112    -73  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,7    +0,7  
Antal levendefødte (2019)
478   387    +91  
Antal døde (2019)
557   341    +216  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.875    +14.219  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.814    +13.832  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   44.233    +13.491  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   281.526    +41.020  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   316.168    +42.342  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   249.583    +39.706  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   393.302    +56.998  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   457.040    +63.162  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   334.530    +51.131  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   576    +196  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,0    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   83    +46  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   43,8    -2,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.591    +799  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.599    +2.307  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   23.183    +10.645  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.492    +1.598  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,7    +0,4  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,7    +3,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,2    -3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.241    +814  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.623    +805  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.495    +1.703  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.118    +834  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.848    +1.105  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.223    +838  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.692    +532  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.637    +121  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   965    +537  
Kvinder 90+ år (2020)
619   224    +395  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.273    +890  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.674    +1.143  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.647    +2.382  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.910    +982  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.690    +947  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.055    +642  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.498    +446  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.267    -10  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   706    +111  
Mænd 90+ år (2020)
211   79    +132  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   21.066    +7.684  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   19.799    +7.665  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.718    +3.763  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.201    +3.345  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.391    +1.260  
Registreret partnerskab (2020)
15   17    -2  
Samlevende par (2020)
1.128   840    +288  
Samboende par (2020)
1.645   881    +764  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   27.285    +11.098  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   13.580    +4.251  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.009    +1.031  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.833    +1.335  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.666    +1.847  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune