Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Furesø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   41.001    +15.613  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   34.437    +13.337  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   36.760    +13.723  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.241    +1.890  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   498    +27  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   536    +22  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   97,6    +2,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   722    +737  
Areal (km2) (2021)
39   57    -18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,8    -0,3  
Antal levendefødte (2020)
500   341    +159  
Antal døde (2020)
597   375    +222  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   41.591    +15.636  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   42.447    +15.687  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   43.960    +15.666  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   320.012    +15.590  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   357.530    +17.681  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   285.291    +13.634  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   441.619    +29.203  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   509.918    +36.567  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   378.412    +22.346  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   754    +242  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,9    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   151    +81  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   42,9    -1,2  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.910    +491  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.280    +1.623  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   22.797    +11.343  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   9.014    +2.156  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,1    -1,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   15,3    -1,3  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   55,6    +4,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   22,0    -2,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.479    +522  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.738    +729  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.261    +1.888  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.215    +784  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.984    +965  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.019    +1.009  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.357    +877  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.374    +465  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.271    +233  
Kvinder 90+ år (2021)
581   263    +318  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.630    +518  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.925    +961  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.452    +2.811  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.091    +797  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.815    +865  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.990    +718  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.174    +802  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.937    +346  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   913    -76  
Mænd 90+ år (2021)
194   113    +81  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   20.961    +7.790  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   20.040    +7.823  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.172    +4.261  
Enlige mænd (2021)
7.852   3.778    +4.074  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.570    +1.099  
Registreret partnerskab (2021)
14   17    -3  
Samlevende par (2021)
1.162   809    +353  
Samboende par (2021)
1.634   800    +834  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   26.895    +11.291  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   14.106    +4.322  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.877    +1.143  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.774    +1.762  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.810    +1.813  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune