Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Furesø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.965    +15.249  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   34.434    +13.270  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   36.666    +13.614  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.299    +1.635  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   489    +9  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   561    -3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,8    +1,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   721    +728  
Areal (km2) (2020)
39   57    -18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
82,2   82,6    -0,4  
Antal levendefødte (2019)
478   379    +99  
Antal døde (2019)
557   410    +147  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   41.864    +14.696  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   42.873    +14.322  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   44.638    +13.734  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   320.012    +15.590  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   357.530    +17.681  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   285.291    +13.634  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   425.614    +24.686  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   496.963    +23.239  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   359.298    +26.363  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   548    +224  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,8    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
140   61    +79  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,7    -1,0  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.889    +501  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.236    +1.670  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   22.987    +10.841  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   8.853    +2.237  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,1    -1,1  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   15,2    -1,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,1    +4,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   21,6    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.468    +587  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.728    +700  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.391    +1.807  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.203    +749  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.969    +984  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.068    +993  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.330    +894  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.358    +400  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.216    +286  
Kvinder 90+ år (2020)
619   243    +376  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.657    +506  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.904    +913  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.496    +2.533  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.054    +838  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.810    +827  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.011    +686  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.160    +784  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.914    +343  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   883    -66  
Mænd 90+ år (2020)
211   102    +109  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.974    +7.776  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   19.991    +7.473  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.201    +4.280  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.712    +3.834  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   8.567    +1.084  
Registreret partnerskab (2020)
15   17    -2  
Samlevende par (2020)
1.128   790    +338  
Samboende par (2020)
1.645   822    +823  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   27.078    +11.305  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   13.887    +3.944  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.072    +968  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.618    +1.550  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.567    +1.946  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune