Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   49.628    +6.986  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   44.569    +3.205  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   45.259    +5.224  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   4.369    +1.762  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   527    -2  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   353    +205  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   73,3    +26,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   40    +1.419  
Areal (km2) (2021)
39   1.240    -1.201  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,7    +0,8  
Antal levendefødte (2020)
500   444    +56  
Antal døde (2020)
597   493    +104  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   49.150    +8.077  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   48.879    +9.255  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   48.482    +11.144  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   227.717    +107.885  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   254.166    +121.045  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   200.854    +98.071  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   314.202    +156.620  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   357.199    +189.286  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   270.530    +130.228  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   893    +103  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,7    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   122    +110  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,5    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   44,1    -2,4  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.052    +349  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.425    +1.478  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   28.535    +5.605  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   11.616    -446  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,9    +1,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,5    +2,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   23,4    -3,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.498    +503  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.000    +467  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.093    +1.056  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.530    +469  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.023    +926  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.653    +375  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.300    -66  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.603    +236  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.414    +90  
Kvinder 90+ år (2021)
581   340    +241  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.643    +505  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.132    +754  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.518    +1.745  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.676    +212  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.110    +570  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.770    -62  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.351    -375  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.719    -436  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.084    -247  
Mænd 90+ år (2021)
194   171    +23  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   24.454    +4.297  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   25.174    +2.689  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.661    +3.772  
Enlige mænd (2021)
7.852   5.813    +2.039  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   10.252    -583  
Registreret partnerskab (2021)
14   10    +4  
Samlevende par (2021)
1.162   1.189    -27  
Samboende par (2021)
1.634   1.538    +96  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   42.099    -3.913  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   7.529    +10.899  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.533    -1.513  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.599    +1.937  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.159    +2.464  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   9    -8  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune