Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   49.995    +8.439  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   44.147    +3.633  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   44.878    +5.798  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.117    +2.641  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   616    +22  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   407    +282  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   71,9    +27,8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   71,9    +27,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   40    +1.466  
Areal (km2) (2023)
39   1.240    -1.201  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,7    +1,4  
Antal levendefødte (2022)
471   449    +22  
Antal døde (2022)
503   577    -74  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   49.624    +8.718  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   49.411    +9.789  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   48.753    +12.547  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   251.714    +126.322  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   283.603    +150.069  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   219.253    +106.588  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   347.101    +187.555  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   398.153    +238.896  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   295.148    +143.484  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   623    -34  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,0    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   32    +47  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   44,3    -2,7  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   3.084    +437  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   6.345    +1.495  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   28.596    +6.997  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   11.970    -490  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,2    -0,2  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,7    +0,7  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,2    +3,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   23,9    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   2.560    +465  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.892    +622  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   2.144    +1.392  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.690    +496  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.871    +1.019  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.581    +489  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.393    -17  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.699    +228  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.465    +55  
Kvinder 90+ år (2023)
515   350    +165  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.657    +497  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.087    +804  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.547    +2.241  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.815    +330  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.972    +625  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.751    +33  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.404    -364  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.773    -397  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.174    -238  
Mænd 90+ år (2023)
164   170    -6  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   24.645    +4.914  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   25.350    +3.525  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.892    +3.931  
Enlige mænd (2023)
8.396   6.107    +2.289  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   10.144    -323  
Registreret partnerskab (2023)
14   10    +4  
Samlevende par (2023)
1.204   1.226    -22  
Samboende par (2023)
1.745   1.554    +191  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   41.528    -3.740  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   8.467    +12.179  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   4.453    -1.237  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.356    +2.243  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.191    +1.888  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune