Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   49.798    +8.740  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   43.831    +3.590  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   44.554    +5.798  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   5.244    +2.942  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   616    +22  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   407    +282  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   72,8    +26,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   40    +1.466  
Areal (km2) (2023)
39   1.240    -1.201  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,1    +1,3  
Antal levendefødte (2023)
439   436    +3  
Antal døde (2023)
516   560    -44  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   49.624    +8.718  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   49.411    +9.789  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   48.753    +12.547  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   254.229    +109.170  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   289.456    +111.058  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   218.166    +109.896  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   351.378    +170.132  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   406.266    +187.192  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   295.188    +157.818  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   635    -7  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   2,6    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   32    +47  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   44,6    -3,0  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.018    +469  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   6.240    +1.545  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   28.431    +7.273  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   12.109    -547  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,5    +0,8  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   57,1    +3,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   24,3    -4,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.539    +398  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.822    +719  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.141    +1.391  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   2.690    +594  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.840    +956  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.499    +584  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.459    -118  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.753    +170  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.491    +85  
Kvinder 90+ år (2024)
491   342    +149  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.622    +550  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.050    +783  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.478    +2.310  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   2.863    +433  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.910    +653  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.686    +70  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.410    -349  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.800    -390  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.233    -242  
Mænd 90+ år (2024)
164   170    -6  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   24.576    +4.928  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   25.222    +3.812  
Enlige kvinder (2024)
9.773   5.951    +3.822  
Enlige mænd (2024)
8.525   6.135    +2.390  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   10.097    -240  
Registreret partnerskab (2024)
14   10    +4  
Samlevende par (2024)
1.214   1.200    +14  
Samboende par (2024)
1.696   1.543    +153  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   41.083    -3.820  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   8.715    +12.560  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   32    -26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.804    -476  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.278    +2.792  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   2.035    +2.431  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune