Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sønderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   74.220    -18.006  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   63.809    -16.105  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   67.085    -16.805  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   7.135    -1.201  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   493    +5  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   468    +90  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,0    +11,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   149    +1.300  
Areal (km2) (2020)
39   497    -458  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,2    +1,2  
Antal levendefødte (2019)
478   573    -95  
Antal døde (2019)
557   825    -268  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   73.413    -17.319  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   72.804    -16.158  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   71.891    -14.167  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   215.616    +106.930  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   237.119    +121.391  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   194.515    +94.774  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   302.427    +147.873  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   339.895    +180.307  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   265.660    +120.001  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.348    -576  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,0    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   217    -88  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,8    -3,1  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.996    -606  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   9.195    -1.289  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   42.896    -9.068  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   18.133    -7.043  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,4    +1,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,8    +2,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,4    -4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   3.449    -394  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   4.348    -920  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   3.291    -93  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.567    -615  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   4.643    -690  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   5.503    -1.442  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.785    -1.561  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.674    -1.916  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   2.368    -866  
Kvinder 90+ år (2020)
619   493    +126  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   3.651    -488  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   4.718    -901  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   4.027    +2  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.702    -810  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   4.577    -940  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   5.719    -2.022  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   4.594    -1.650  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   4.151    -1.894  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.756    -939  
Mænd 90+ år (2020)
211   204    +7  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   37.121    -8.371  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   37.099    -9.635  
Enlige kvinder (2020)
9.481   10.342    -861  
Enlige mænd (2020)
7.546   9.519    -1.973  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   14.660    -5.009  
Registreret partnerskab (2020)
15   20    -5  
Samlevende par (2020)
1.128   1.616    -488  
Samboende par (2020)
1.645   2.320    -675  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   59.277    -20.894  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   14.943    +2.888  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   7.826    -4.786  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.467    +1.701  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.216    +2.297  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   11    -9  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune