Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sønderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   73.831    -17.217  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   63.247    -15.473  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   66.563    -16.080  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   7.268    -1.137  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   510    +15  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   474    +84  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   88,2    +11,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   149    +1.310  
Areal (km2) (2021)
39   497    -458  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,7    +0,8  
Antal levendefødte (2020)
500   594    -94  
Antal døde (2020)
597   799    -202  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   72.896    -15.669  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   72.044    -13.910  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   70.678    -11.052  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   222.671    +112.931  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   246.181    +129.030  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   199.567    +99.358  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   312.845    +157.977  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   353.474    +193.011  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   272.918    +127.840  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.472    -476  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   4,4    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   334    -102  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,0    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,2    -3,5  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.961    -560  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   9.009    -1.106  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   42.477    -8.337  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   18.384    -7.214  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,4    +0,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,2    +1,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,5    +2,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,9    -5,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   3.357    -356  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   4.298    -831  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   3.181    -32  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   3.596    -597  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   4.508    -559  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   5.511    -1.483  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.786    -1.552  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.687    -1.848  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   2.474    -970  
Kvinder 90+ år (2021)
581   509    +72  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   3.553    -405  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   4.640    -754  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   4.012    +251  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   3.730    -842  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   4.430    -750  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   5.680    -1.972  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   4.660    -1.684  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   4.152    -1.869  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.850    -1.013  
Mænd 90+ år (2021)
194   217    -23  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   36.907    -8.156  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   36.924    -9.061  
Enlige kvinder (2021)
9.433   10.419    -986  
Enlige mænd (2021)
7.852   9.613    -1.761  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   14.488    -4.819  
Registreret partnerskab (2021)
14   20    -6  
Samlevende par (2021)
1.162   1.666    -504  
Samboende par (2021)
1.634   2.319    -685  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   58.528    -20.342  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   15.303    +3.125  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   7.779    -4.759  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.551    +1.985  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.108    +2.515  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   11    -9  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   22    -10  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune