Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   60.328    -3.714  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   55.277    -7.503  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   56.719    -6.236  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   3.609    +2.522  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   255    +270  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   343    +215  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   72,0    +27,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   67    +1.392  
Areal (km2) (2021)
39   901    -862  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   78,9    +3,6  
Antal levendefødte (2020)
500   466    +34  
Antal døde (2020)
597   896    -299  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   59.793    -2.566  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   59.395    -1.261  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   58.597    +1.029  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   210.439    +125.163  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   224.344    +150.867  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   196.686    +102.239  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   289.707    +181.115  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   312.158    +234.327  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   267.500    +133.258  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.410    -414  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,4    -1,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   293    -61  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   1,1    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   46,8    -5,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   3.081    +320  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.492    +1.411  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   34.208    -68  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   16.547    -5.377  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,1    +0,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   10,8    +3,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,7    +3,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   27,4    -7,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.575    +426  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.092    +375  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.690    +459  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.796    +203  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.625    +324  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   4.445    -417  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   4.513    -1.279  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   4.177    -1.338  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.896    -392  
Kvinder 90+ år (2021)
581   442    +139  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.633    +515  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.268    +618  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.981    +1.282  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.988    -100  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.602    +78  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   4.574    -866  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   4.493    -1.517  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.926    -1.643  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.415    -578  
Mænd 90+ år (2021)
194   197    -3  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   30.251    -1.500  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   30.077    -2.214  
Enlige kvinder (2021)
9.433   9.873    -440  
Enlige mænd (2021)
7.852   9.139    -1.287  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   10.867    -1.198  
Registreret partnerskab (2021)
14   24    -10  
Samlevende par (2021)
1.162   1.414    -252  
Samboende par (2021)
1.634   2.217    -583  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   48.572    -10.386  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   11.756    +6.672  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   50    -44  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   6.269    -3.249  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.754    +1.782  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.877    +1.746  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   8    -8  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune