Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   60.722    -4.508  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   55.534    -7.830  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   56.976    -6.696  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   3.746    +2.188  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   262    +236  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   355    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,8    +27,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   67    +1.382  
Areal (km2) (2020)
39   901    -862  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,0    +3,4  
Antal levendefødte (2019)
478   480    -2  
Antal døde (2019)
557   816    -259  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   60.904    -4.810  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   61.086    -4.440  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   61.212    -3.488  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   203.449    +119.097  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   215.234    +143.276  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   191.773    +97.516  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   280.180    +170.120  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   300.438    +219.764  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   260.112    +125.549  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.281    -509  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,9    -2,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   291    -162  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   46,5    -4,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.086    +304  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.626    +1.280  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   34.668    -840  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   16.342    -5.252  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,1    +0,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,9    +3,2  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,1    +3,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   26,9    -7,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.612    +443  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.150    +278  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.745    +453  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.799    +153  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.657    +296  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.468    -407  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   4.550    -1.326  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   4.131    -1.373  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.836    -334  
Kvinder 90+ år (2020)
619   445    +174  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.670    +493  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.337    +480  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.078    +951  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.966    -74  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.686    -49  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.630    -933  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   4.536    -1.592  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.851    -1.594  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.371    -554  
Mænd 90+ år (2020)
211   204    +7  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   30.393    -1.643  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   30.329    -2.865  
Enlige kvinder (2020)
9.481   9.799    -318  
Enlige mænd (2020)
7.546   9.166    -1.620  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.005    -1.354  
Registreret partnerskab (2020)
15   24    -9  
Samlevende par (2020)
1.128   1.401    -273  
Samboende par (2020)
1.645   2.226    -581  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   49.038    -10.655  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   11.684    +6.147  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   50    -44  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   6.571    -3.531  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.762    +1.406  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.767    +1.746  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   8    -8  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune