Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   60.310    -2.484  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   55.116    -7.178  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   56.564    -5.747  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   3.746    +3.263  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   273    +332  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   348    +259  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   72,2    +27,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   67    +1.416  
Areal (km2) (2022)
39   901    -862  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   78,9    +3,9  
Antal levendefødte (2021)
511   494    +17  
Antal døde (2021)
532   866    -334  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   59.923    -1.798  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   59.422    -139  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   58.630    +2.670  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   221.829    +124.771  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   236.991    +153.992  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   206.911    +98.146  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   306.253    +177.865  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   330.965    +236.347  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   281.938    +124.308  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   829    -190  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,2    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   177    -43  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   47,0    -5,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.113    +387  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   6.434    +1.409  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   33.977    +1.216  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   16.786    -5.496  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   5,2    +0,9  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   10,7    +2,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   56,3    +4,6  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   27,8    -8,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.574    +431  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   3.031    +455  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   2.664    +809  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.832    +254  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   3.543    +365  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   4.393    -330  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   4.532    -1.222  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   4.225    -1.344  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.941    -441  
Kvinder 90+ år (2022)
555   435    +120  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.642    +557  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   3.205    +621  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.968    +1.778  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   3.092    -89  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   3.519    +131  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   4.548    -795  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   4.511    -1.502  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   3.957    -1.614  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.494    -638  
Mænd 90+ år (2022)
174   204    -30  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   30.170    -903  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   30.140    -1.581  
Enlige kvinder (2022)
9.780   9.874    -94  
Enlige mænd (2022)
8.355   9.305    -950  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   10.787    -1.080  
Registreret partnerskab (2022)
14   22    -8  
Samlevende par (2022)
1.232   1.433    -201  
Samboende par (2022)
1.682   2.240    -558  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   48.207    -10.096  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   12.103    +7.612  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   50    -44  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   6.190    -3.039  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.724    +2.137  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.875    +2.117  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   5    -5  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   13    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune