Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Guldborgsund   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   60.310    -2.484  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   27,8    -8,3  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   15.266    -5.261  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.536    -2.494  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   0,3    +5,3  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   26,5    -1,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   30,5    +10,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   3,3    +3,0  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   148    +30  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   16    +17  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   43.949    +15.067  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.900    -580  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   24,7    +17,1  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,4    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,4    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   2,6    +1,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,9    +0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.572    +820  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.594    -984  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   523,3    +140,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   155,5    +343,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   353,0    -211,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   14,8    +7,8  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune