Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   39.921    +18.513  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   35.868    +11.912  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   36.829    +13.847  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.092    +4.666  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   340    +298  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   434    +255  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   71,3    +28,4  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   71,3    +28,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   45    +1.461  
Areal (km2) (2023)
39   887    -848  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   78,6    +4,5  
Antal levendefødte (2022)
471   254    +217  
Antal døde (2022)
503   725    -222  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   39.120    +19.222  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   37.765    +21.435  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.155    +25.145  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   221.122    +156.914  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   240.221    +193.451  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   201.710    +124.131  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   305.527    +229.129  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   334.465    +302.584  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   276.131    +162.501  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   669    -80  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,7    -1,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   61    +18  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   49,0    -7,4  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.751    +1.770  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.048    +3.792  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   21.792    +13.801  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   12.330    -850  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   4,4    +1,6  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,1    +3,3  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   54,6    +6,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   30,9    -11,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.471    +1.554  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.967    +1.547  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.374    +2.162  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.751    +1.435  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.178    +1.712  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.937    +1.133  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.307    +69  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.028    -101  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.413    +107  
Kvinder 90+ år (2023)
515   296    +219  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.569    +1.585  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.987    +1.904  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.700    +3.088  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.905    +1.240  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.309    +1.288  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.156    +628  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.304    -264  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.979    -603  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.144    -208  
Mænd 90+ år (2023)
164   146    +18  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   19.722    +9.837  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   20.199    +8.676  
Enlige kvinder (2023)
9.823   6.774    +3.049  
Enlige mænd (2023)
8.396   6.961    +1.435  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.948    +2.873  
Registreret partnerskab (2023)
14   10    +4  
Samlevende par (2023)
1.204   994    +210  
Samboende par (2023)
1.745   1.419    +326  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   31.364    +6.424  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   8.557    +12.089  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   54    -48  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   4.025    -809  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.883    +2.716  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.804    +2.275  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune