Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   40.539    +16.075  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   36.941    +10.833  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   37.899    +12.584  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.640    +3.491  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   253    +245  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   386    +172  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   71,1    +28,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   46    +1.413  
Areal (km2) (2020)
39   886    -847  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   78,2    +4,3  
Antal levendefødte (2020)
500   215    +285  
Antal døde (2020)
597   685    -88  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   39.883    +16.677  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   38.997    +18.198  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   37.607    +20.765  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   199.553    +136.049  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   214.375    +160.836  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   184.451    +114.474  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   276.923    +193.899  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   300.079    +246.406  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   253.331    +147.427  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   892    -120  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,6    -2,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
140   153    -13  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,5   1,0    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   48,8    -7,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.724    +1.677  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.234    +3.669  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   22.299    +11.841  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   12.282    -1.112  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   4,4    +1,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   10,5    +3,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   55,3    +4,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   29,7    -10,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.536    +1.465  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.993    +1.474  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.472    +1.677  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.699    +1.300  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.245    +1.704  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.054    +974  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.385    -151  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.993    -154  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.359    +145  
Kvinder 90+ år (2021)
581   338    +243  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.559    +1.589  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.054    +1.832  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.737    +2.526  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.866    +1.022  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.437    +1.243  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.198    +510  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.383    -407  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.024    -741  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.067    -230  
Mænd 90+ år (2021)
194   140    +54  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   20.074    +8.677  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   20.465    +7.398  
Enlige kvinder (2021)
9.433   6.750    +2.683  
Enlige mænd (2021)
7.852   6.884    +968  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   7.196    +2.473  
Registreret partnerskab (2021)
14   14    +0  
Samlevende par (2021)
1.162   1.019    +143  
Samboende par (2021)
1.634   1.453    +181  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   32.478    +5.708  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   8.061    +10.367  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   54    -48  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.089    -1.069  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.974    +2.562  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.815    +2.808  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   9    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune