Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   40.107    +17.719  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   36.358    +11.580  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   37.312    +13.505  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.795    +4.214  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   301    +304  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   396    +211  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   71,6    +28,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   45    +1.438  
Areal (km2) (2022)
39   887    -848  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   78,5    +4,3  
Antal levendefødte (2021)
511   285    +226  
Antal døde (2021)
532   700    -168  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   39.231    +18.894  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   37.988    +21.295  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.155    +25.145  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   207.903    +138.697  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   222.676    +168.307  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   192.857    +112.200  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   288.817    +195.301  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   311.787    +255.525  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   265.422    +140.824  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   587    +52  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,7    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   127    +7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   49,0    -7,5  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.741    +1.759  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   4.117    +3.726  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   21.928    +13.265  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   12.321    -1.031  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   4,3    +1,8  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   10,3    +3,3  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   54,7    +6,2  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   30,7    -11,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.502    +1.503  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.974    +1.512  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.404    +2.069  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.741    +1.345  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.202    +1.706  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.991    +1.072  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   3.339    -29  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.995    -114  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.395    +105  
Kvinder 90+ år (2022)
555   327    +228  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.570    +1.629  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.986    +1.840  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.713    +3.033  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.878    +1.125  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.334    +1.316  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.174    +579  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   3.328    -319  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   3.008    -665  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   1.111    -255  
Mænd 90+ år (2022)
174   135    +39  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   19.870    +9.397  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   20.237    +8.322  
Enlige kvinder (2022)
9.780   6.735    +3.045  
Enlige mænd (2022)
8.355   6.859    +1.496  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   7.059    +2.648  
Registreret partnerskab (2022)
14   11    +3  
Samlevende par (2022)
1.232   1.023    +209  
Samboende par (2022)
1.682   1.425    +257  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   31.874    +6.237  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   8.233    +11.482  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   54    -48  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   4.091    -940  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.973    +2.888  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.805    +3.187  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune