Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   39.632    +18.906  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   35.370    +12.051  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   36.325    +14.027  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   3.307    +4.879  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   340    +298  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   434    +255  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   70,9    +28,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   45    +1.461  
Areal (km2) (2023)
39   887    -848  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   78,5    +4,9  
Antal levendefødte (2023)
439   259    +180  
Antal døde (2023)
516   661    -145  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   39.120    +19.222  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   37.765    +21.435  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   36.155    +25.145  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   222.540    +140.859  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   243.873    +156.641  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   200.731    +127.331  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   306.887    +214.623  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   338.715    +254.743  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   274.348    +178.658  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   636    -8  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   4,0    -1,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   61    +18  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   49,2    -7,6  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   1.691    +1.796  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   3.985    +3.800  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   21.569    +14.135  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   12.387    -825  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   4,3    +1,7  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,1    +3,2  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   54,4    +6,6  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   31,3    -11,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   1.481    +1.456  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   1.915    +1.626  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   1.392    +2.140  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   1.753    +1.531  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.119    +1.677  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.805    +1.278  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.289    +52  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   3.049    -126  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.446    +130  
Kvinder 90+ år (2024)
491   309    +182  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   1.513    +1.659  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   1.960    +1.873  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   1.727    +3.061  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   1.958    +1.338  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   2.250    +1.313  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.050    +706  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.305    -244  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.942    -532  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.217    -226  
Mænd 90+ år (2024)
164   152    +12  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   19.558    +9.946  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   20.074    +8.960  
Enlige kvinder (2024)
9.773   6.730    +3.043  
Enlige mænd (2024)
8.525   7.006    +1.519  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   6.894    +2.963  
Registreret partnerskab (2024)
14   10    +4  
Samlevende par (2024)
1.214   973    +241  
Samboende par (2024)
1.696   1.395    +301  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   30.795    +6.468  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   8.837    +12.438  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   54    -48  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   3.743    -415  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   1.665    +3.405  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   1.618    +2.848  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   8    -7  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune