Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rødovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   40.652    +15.562  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   32.173    +15.531  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   36.134    +14.146  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.518    +1.416  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   409    +89  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   703    -145  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   3.332    -1.883  
Areal (km2) (2020)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2019)
478   495    -17  
Antal døde (2019)
557   407    +150  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   42.702    +13.392  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   44.701    +11.945  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   47.470    +10.254  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   232.107    +90.439  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   248.594    +109.916  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   216.897    +72.392  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   321.530    +128.770  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   352.496    +167.706  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   292.964    +92.697  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   932    -160  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,7    -1,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   223    -94  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   1,1    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   40,8    +0,9  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.101    +289  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.239    +2.667  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   24.997    +8.831  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   7.315    +3.775  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,6    -1,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,9    +1,2  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   61,5    -1,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,0    +1,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.429    +626  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.253    +1.175  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.437    +761  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.819    +133  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.659    +1.294  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.741    +1.320  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.244    +980  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.818    +940  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.122    +380  
Kvinder 90+ år (2020)
619   296    +323  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.614    +549  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.364    +1.453  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.552    +1.477  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.719    +173  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.758    +879  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.656    +1.041  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.017    +927  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.450    +807  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   604    +213  
Mænd 90+ år (2020)
211   100    +111  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   20.818    +7.932  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   19.834    +7.630  
Enlige kvinder (2020)
9.481   6.815    +2.666  
Enlige mænd (2020)
7.546   5.364    +2.182  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   6.754    +2.897  
Registreret partnerskab (2020)
15   13    +2  
Samlevende par (2020)
1.128   1.022    +106  
Samboende par (2020)
1.645   1.234    +411  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   25.608    +12.775  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   15.044    +2.787  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.073    +967  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.177    +991  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   3.575    +938  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune