Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rødovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   41.382    +16.444  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   32.051    +15.887  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   36.361    +14.456  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   5.021    +1.988  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   498    +107  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   716    -109  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   3.449    -1.966  
Areal (km2) (2022)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,1    +1,7  
Antal levendefødte (2021)
511   497    +14  
Antal døde (2021)
532   413    +119  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   42.578    +15.547  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   44.677    +14.606  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   47.659    +13.641  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   250.287    +96.313  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   266.666    +124.317  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   235.091    +69.966  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   348.518    +135.600  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   380.091    +187.221  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   319.224    +87.022  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   746    -107  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   3,6    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   164    -30  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   40,9    +0,6  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   3.140    +360  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.409    +2.434  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   25.333    +9.860  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   7.500    +3.790  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,6    -1,5  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   13,1    +0,5  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   61,2    -0,3  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,1    +1,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   2.441    +564  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.307    +1.179  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   2.327    +1.146  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   2.884    +202  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.772    +1.136  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   2.733    +1.330  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.365    +945  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.820    +1.061  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.132    +368  
Kvinder 90+ år (2022)
555   285    +270  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.673    +526  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.464    +1.362  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   2.471    +2.275  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.866    +137  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.824    +826  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   2.633    +1.120  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.169    +840  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.523    +820  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   601    +255  
Mænd 90+ år (2022)
174   92    +82  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   21.066    +8.201  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   20.316    +8.243  
Enlige kvinder (2022)
9.780   6.872    +2.908  
Enlige mænd (2022)
8.355   5.574    +2.781  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   6.855    +2.852  
Registreret partnerskab (2022)
14   10    +4  
Samlevende par (2022)
1.232   1.095    +137  
Samboende par (2022)
1.682   1.160    +522  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   25.132    +12.979  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   16.250    +3.465  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   2.580    +571  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   3.666    +1.195  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   3.624    +1.368  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   6    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune