Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rødovre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   44.328    +14.210  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   32.648    +14.773  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   37.344    +13.008  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   6.984    +1.202  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   565    +73  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   822    -133  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   100,0    -0,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   3.489    -1.983  
Areal (km2) (2023)
39   12    +27  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,0    +2,4  
Antal levendefødte (2023)
439   490    -51  
Antal døde (2023)
516   417    +99  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   43.103    +15.239  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   45.009    +14.191  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   47.659    +13.641  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   260.390    +103.009  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   279.997    +120.517  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   242.082    +85.980  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   363.577    +157.933  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   400.034    +193.424  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   329.534    +123.472  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   788    -160  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   3,6    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   95    -16  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   40,6    +1,0  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.173    +314  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   5.802    +1.983  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   27.557    +8.147  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   7.796    +3.766  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   7,2    -1,2  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   13,1    +0,2  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   62,2    -1,2  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   17,6    +2,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.585    +352  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.461    +1.080  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.678    +854  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.277    +7  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   2.944    +852  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   2.816    +1.267  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   2.488    +853  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   1.883    +1.040  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.171    +405  
Kvinder 90+ år (2024)
491   294    +197  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.749    +423  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   2.654    +1.179  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.692    +2.096  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.261    +35  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.069    +494  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   2.698    +1.058  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   2.299    +762  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   1.542    +868  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   675    +316  
Mænd 90+ år (2024)
164   92    +72  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   22.597    +6.907  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   21.731    +7.303  
Enlige kvinder (2024)
9.773   7.415    +2.358  
Enlige mænd (2024)
8.525   6.104    +2.421  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   7.233    +2.624  
Registreret partnerskab (2024)
14   13    +1  
Samlevende par (2024)
1.214   1.136    +78  
Samboende par (2024)
1.696   1.333    +363  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   25.201    +12.062  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   19.127    +2.148  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   2.553    +775  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   3.556    +1.514  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   4.520    -54  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   6    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   9    +3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune