Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rødovre   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   41.382    +16.444  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   18,1    +1,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   6.768    +3.237  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.121    -79  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   22,1    +3,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   46,3    -4,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   147    +31  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   27    +6  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.813,00    +21,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   55,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   65.400    -6.384  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.331    -11  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   41,0    +0,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,2    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,2    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,4    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,4    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   3.431    -1.039  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.741    -131  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   523,8    +139,5  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   30,1    +469,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   477,3    -335,9  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   16,4    +6,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune