Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rødovre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rødovre   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   70.605    +40.914  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -1.533    +9.052  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   71.244    +9.084  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   569.349    +156.173  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   248.545    +92.052  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.855.203    +194.080  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   338.820    +95.572  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.152.233    +596.927  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.004    +17.102  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.173    +2.966  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.282    +1.813  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   24.356    -36.158  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.996    -828  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -1.022    +764  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   99    +154  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   78.700    -12.652  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.764    -274  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   54.703    -4.496  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.567    -1.058  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.777    -375  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.854    -161  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   11.052    -2.058  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   20.274    -13.192  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.200    +6.339  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.706    +5.886  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune