Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   27.996    +28.218  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   25.947    +21.757  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   26.491    +23.789  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   1.505    +4.429  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   262    +236  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   276    +282  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   76,9    +22,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   117    +1.332  
Areal (km2) (2020)
39   239    -200  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,3    +0,1  
Antal levendefødte (2019)
478   255    +223  
Antal døde (2019)
557   242    +315  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   28.006    +28.088  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   28.325    +28.321  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   29.027    +28.697  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   258.246    +64.300  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   286.144    +72.366  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   230.415    +58.874  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   359.875    +90.425  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   409.272    +110.930  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   310.596    +75.065  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   377    +395  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,8    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   67    +62  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   43,5    -1,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.779    +1.611  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   4.001    +3.905  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   15.975    +17.853  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   6.241    +4.849  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,3    -0,2  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,1    +3,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   22,3    -2,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.531    +1.524  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.909    +1.519  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   860    +2.338  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.405    +1.547  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.052    +1.901  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.140    +1.921  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.777    +1.447  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.626    +1.132  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   592    +910  
Kvinder 90+ år (2020)
619   136    +483  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.542    +1.621  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.900    +1.917  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.079    +2.950  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.346    +1.546  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.020    +1.617  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.206    +1.491  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   1.717    +1.227  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.637    +620  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   462    +355  
Mænd 90+ år (2020)
211   59    +152  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   14.028    +14.722  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   13.968    +13.496  
Enlige kvinder (2020)
9.481   2.968    +6.513  
Enlige mænd (2020)
7.546   2.765    +4.781  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   6.065    +3.586  
Registreret partnerskab (2020)
15   15    +0  
Samlevende par (2020)
1.128   612    +516  
Samboende par (2020)
1.645   682    +963  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   21.624    +16.759  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.372    +11.459  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   1.280    +1.760  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.952    +2.216  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.146    +2.367  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune