Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   28.173    +28.441  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   26.036    +21.738  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   26.630    +23.853  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.543    +4.588  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   288    +237  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   260    +298  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   76,8    +22,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   118    +1.341  
Areal (km2) (2021)
39   239    -200  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,5    +0,0  
Antal levendefødte (2020)
500   229    +271  
Antal døde (2020)
597   264    +333  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   28.884    +28.343  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   29.803    +28.331  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   31.384    +28.242  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   263.348    +72.254  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   291.613    +83.598  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   235.234    +63.691  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   366.862    +103.960  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   416.168    +130.317  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   317.819    +82.939  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   521    +475  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,8    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   86    +146  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,6    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   43,7    -2,0  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.864    +1.537  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   4.003    +3.900  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   15.940    +18.200  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   6.366    +4.804  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   6,6    -0,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,2    -0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,6    +3,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   22,6    -2,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.570    +1.431  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.895    +1.572  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   819    +2.330  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.467    +1.532  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.050    +1.899  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.147    +1.881  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.785    +1.449  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.647    +1.192  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   642    +862  
Kvinder 90+ år (2021)
581   139    +442  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.597    +1.551  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.854    +2.032  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.053    +3.210  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.382    +1.506  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.009    +1.671  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.177    +1.531  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.736    +1.240  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.655    +628  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   496    +341  
Mænd 90+ år (2021)
194   53    +141  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   14.161    +14.590  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   14.012    +13.851  
Enlige kvinder (2021)
9.433   3.052    +6.381  
Enlige mænd (2021)
7.852   2.762    +5.090  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   6.077    +3.592  
Registreret partnerskab (2021)
14   17    -3  
Samlevende par (2021)
1.162   650    +512  
Samboende par (2021)
1.634   654    +980  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   21.463    +16.723  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.710    +11.718  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.324    +1.696  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.058    +2.478  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   2.235    +2.388  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune