Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   28.930    +29.504  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   26.355    +21.425  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   27.037    +23.639  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.893    +5.865  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   340    +298  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   314    +375  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   78,1    +21,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   78,1    +21,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   121    +1.385  
Areal (km2) (2023)
39   239    -200  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,4    +0,7  
Antal levendefødte (2022)
471   246    +225  
Antal døde (2022)
503   271    +232  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   28.990    +29.352  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   29.702    +29.498  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   32.258    +29.042  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   290.248    +87.788  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   318.208    +115.464  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   262.829    +63.012  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   402.303    +132.353  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   452.334    +184.715  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   353.261    +85.371  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   330    +259  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   39    +40  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   43,7    -2,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.973    +1.548  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.014    +3.826  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   16.412    +19.181  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   6.531    +4.949  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,8    -0,8  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   13,9    -0,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   56,7    +4,2  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   22,6    -3,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.670    +1.355  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.873    +1.641  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   883    +2.653  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.613    +1.573  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.969    +1.921  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.215    +1.855  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.807    +1.569  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.694    +1.233  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   687    +833  
Kvinder 90+ år (2023)
515   150    +365  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.706    +1.448  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.859    +2.032  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.059    +3.729  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.518    +1.627  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.933    +1.664  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.193    +1.591  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.829    +1.211  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.634    +742  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   583    +353  
Mænd 90+ år (2023)
164   55    +109  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   14.561    +14.998  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   14.369    +14.506  
Enlige kvinder (2023)
9.823   3.222    +6.601  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.906    +5.490  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   6.116    +3.705  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   689    +515  
Samboende par (2023)
1.745   686    +1.059  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   21.348    +16.440  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   7.582    +13.064  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   17    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.051    +2.165  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.004    +2.595  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.060    +2.019  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   3    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune