Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Køge   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   60.979    -4.765  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   53.412    -5.708  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   56.180    -5.900  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   4.799    +1.135  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   343    +155  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   444    +114  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   89,9    +9,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   237    +1.212  
Areal (km2) (2020)
39   258    -219  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,7    +1,7  
Antal levendefødte (2019)
478   603    -125  
Antal døde (2019)
557   531    +26  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   61.943    -5.849  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   63.030    -6.384  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   64.896    -7.172  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   236.936    +85.610  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   258.268    +100.242  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   216.220    +73.069  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   329.753    +120.547  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   368.499    +151.703  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   292.126    +93.535  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.064    -292  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,6    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   177    -48  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   42,3    -0,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   3.844    -454  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   8.071    -165  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   36.811    -2.983  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   12.253    -1.163  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,2    +0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   60,4    -0,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   20,1    -0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   3.112    -57  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.812    -384  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   3.047    +151  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   3.209    -257  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   4.442    -489  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   4.592    -531  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.346    -122  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.530    -772  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.272    +230  
Kvinder 90+ år (2020)
619   278    +341  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   3.302    -139  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   4.116    -299  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   3.434    +595  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   3.287    -395  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   4.250    -613  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   4.691    -994  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.104    -160  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.048    -791  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   985    -168  
Mænd 90+ år (2020)
211   122    +89  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   30.640    -1.890  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   30.339    -2.875  
Enlige kvinder (2020)
9.481   8.248    +1.233  
Enlige mænd (2020)
7.546   7.142    +404  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   11.715    -2.064  
Registreret partnerskab (2020)
15   37    -22  
Samlevende par (2020)
1.128   1.395    -267  
Samboende par (2020)
1.645   1.820    -175  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   46.092    -7.709  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   14.887    +2.944  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   15    -9  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   4.380    -1.340  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   3.533    +635  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   3.553    +960  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune