Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Køge   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   62.458    -4.024  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   53.704    -5.924  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   56.616    -5.940  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   5.842    +1.916  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   420    +218  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   515    +174  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   89,7    +10,0  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   89,7    +10,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   243    +1.263  
Areal (km2) (2023)
39   258    -219  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,2    +1,9  
Antal levendefødte (2022)
471   629    -158  
Antal døde (2022)
503   620    -117  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   62.565    -4.223  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   63.784    -4.584  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   66.666    -5.366  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   269.191    +108.845  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   295.540    +138.132  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   243.697    +82.144  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   374.573    +160.083  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   421.145    +215.904  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   329.536    +109.096  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   766    -177  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,2    -0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   85    -6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   42,8    -1,2  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   4.073    -552  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   7.750    +90  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   37.866    -2.273  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   12.769    -1.289  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,5    -0,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,4    +1,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   60,6    +0,3  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,4    -0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   3.263    -238  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   3.667    -153  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   3.069    +467  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   3.605    -419  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   4.017    -127  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   4.982    -912  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.442    -66  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   3.571    -644  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.531    -11  
Kvinder 90+ år (2023)
515   294    +221  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   3.443    -289  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   3.910    -19  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   3.410    +1.378  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   3.807    -662  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   3.880    -283  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   4.939    -1.155  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.393    -353  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.905    -529  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.207    -271  
Mænd 90+ år (2023)
164   123    +41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   31.441    -1.882  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   31.017    -2.142  
Enlige kvinder (2023)
9.823   8.914    +909  
Enlige mænd (2023)
8.396   7.788    +608  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   11.643    -1.822  
Registreret partnerskab (2023)
14   33    -19  
Samlevende par (2023)
1.204   1.544    -340  
Samboende par (2023)
1.745   1.826    -81  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   45.735    -7.947  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   16.723    +3.923  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   15    -9  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   4.511    -1.295  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   3.614    +985  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   3.724    +355  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   6    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   4    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   4    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune