Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skive Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skive   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   45.851    +10.363  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   42.515    +5.189  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   43.244    +7.036  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.607    +3.327  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   251    +247  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   318    +240  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   77,4    +22,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   67    +1.382  
Areal (km2) (2020)
39   684    -645  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2019)
478   377    +101  
Antal døde (2019)
557   499    +58  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   44.930    +11.630  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   44.244    +12.951  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   43.103    +15.269  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   215.303    +107.243  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   234.394    +124.116  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   195.662    +93.627  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   294.631    +155.669  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   327.066    +193.136  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.261    +124.400  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   582    +190  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   2,7    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   76    +53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,6    -2,9  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.428    +962  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.719    +2.187  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   26.704    +7.124  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   11.000    +90  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,3    +0,7  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   12,5    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,2    +2,0  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,0    -4,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.099    +956  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.735    +693  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   2.069    +1.129  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.151    +801  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.771    +1.182  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.325    +736  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.190    +34  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.646    +112  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.216    +286  
Kvinder 90+ år (2020)
619   312    +307  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.201    +962  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.847    +970  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.630    +1.399  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.427    +465  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.918    +719  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.389    +308  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.217    -273  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.543    -286  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.013    -196  
Mænd 90+ år (2020)
211   152    +59  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   22.514    +6.236  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   23.337    +4.127  
Enlige kvinder (2020)
9.481   5.682    +3.799  
Enlige mænd (2020)
7.546   6.093    +1.453  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   9.040    +611  
Registreret partnerskab (2020)
15   13    +2  
Samlevende par (2020)
1.128   1.040    +88  
Samboende par (2020)
1.645   1.645    +0  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   39.701    -1.318  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.150    +11.681  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   47    -41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   4.213    -1.173  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.929    +2.239  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.612    +2.901  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune