Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skive Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skive   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   45.069    +13.365  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   41.285    +6.495  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   41.994    +8.682  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   3.075    +4.683  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   307    +331  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   375    +314  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   77,1    +22,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   77,1    +22,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   66    +1.440  
Areal (km2) (2023)
39   684    -645  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,1    +2,0  
Antal levendefødte (2022)
471   373    +98  
Antal døde (2022)
503   579    -76  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   44.365    +13.977  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   43.170    +16.030  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   40.982    +20.318  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   245.330    +132.706  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   273.957    +159.715  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   215.863    +109.978  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   336.185    +198.471  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   382.199    +254.850  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   288.855    +149.777  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   504    +85  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,0    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   25    +54  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   45,6    -4,0  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.353    +1.168  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   5.377    +2.463  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   25.815    +9.778  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   11.524    -44  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   11,9    +1,5  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,3    +3,6  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,6    -6,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.953    +1.072  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.660    +854  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.938    +1.598  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.208    +978  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.538    +1.352  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.250    +820  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   3.244    +132  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.731    +196  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.366    +154  
Kvinder 90+ år (2023)
515   302    +213  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.095    +1.059  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.675    +1.216  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   2.401    +2.387  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.454    +691  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.741    +856  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.293    +491  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   3.245    -205  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.666    -290  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   1.150    -214  
Mænd 90+ år (2023)
164   159    +5  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   22.190    +7.369  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   22.879    +5.996  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.810    +4.013  
Enlige mænd (2023)
8.396   6.156    +2.240  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.801    +1.020  
Registreret partnerskab (2023)
14   14    +0  
Samlevende par (2023)
1.204   1.052    +152  
Samboende par (2023)
1.745   1.614    +131  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   38.227    -439  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   6.842    +13.804  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   47    -41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   4.193    -977  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.883    +2.716  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.669    +2.410  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   6    -5  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   6    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune