Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skive Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skive   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   45.425    +11.189  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   42.094    +5.680  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   42.837    +7.646  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.588    +3.543  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   257    +268  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   313    +245  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   77,6    +22,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   66    +1.393  
Areal (km2) (2021)
39   684    -645  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,2    +1,3  
Antal levendefødte (2020)
500   385    +115  
Antal døde (2020)
597   518    +79  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   44.656    +12.571  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   43.891    +14.243  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   42.613    +17.013  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   223.044    +112.558  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   245.742    +129.469  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   199.576    +99.349  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   305.678    +165.144  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   342.720    +203.765  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   267.379    +133.379  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   642    +354  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,0    +0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   78    +154  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,4    +0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,0    -3,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.377    +1.024  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   5.613    +2.290  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   26.193    +7.947  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   11.242    -72  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,2    +0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   12,4    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,7    +2,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,7    -5,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.018    +983  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   2.710    +757  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   2.023    +1.126  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.133    +866  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   2.689    +1.260  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.323    +705  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.207    +27  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   2.691    +148  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.249    +255  
Kvinder 90+ år (2021)
581   307    +274  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.120    +1.028  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   2.781    +1.105  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.531    +1.732  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.410    +478  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.854    +826  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.334    +374  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.250    -274  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   2.565    -282  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.082    -245  
Mænd 90+ år (2021)
194   148    +46  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   22.350    +6.401  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   23.075    +4.788  
Enlige kvinder (2021)
9.433   5.758    +3.675  
Enlige mænd (2021)
7.852   6.150    +1.702  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   8.918    +751  
Registreret partnerskab (2021)
14   15    -1  
Samlevende par (2021)
1.162   1.026    +136  
Samboende par (2021)
1.634   1.633    +1  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   39.162    -976  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   6.263    +12.165  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   47    -41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   4.315    -1.295  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.049    +2.487  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.700    +2.923  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune