Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   29.665    +26.549  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   27.213    +20.491  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   27.530    +22.750  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.135    +3.799  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   396    +102  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   324    +234  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   61,2    +38,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   66    +1.383  
Areal (km2) (2020)
39   452    -414  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2019)
478   258    +220  
Antal døde (2019)
557   334    +223  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   30.320    +25.774  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   30.904    +25.742  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   31.965    +25.759  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   214.266    +108.280  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   234.811    +123.699  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   193.436    +95.853  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   296.853    +153.447  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   331.332    +188.870  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.895    +123.766  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   697    +75  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,0    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   115    +14  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,6    -2,9  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.623    +1.767  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   3.869    +4.037  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   17.295    +16.533  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   6.878    +4.212  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,3    +1,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,2    -3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.351    +1.704  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.846    +1.582  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.133    +2.065  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.424    +1.528  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.054    +1.899  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   2.250    +1.811  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   1.971    +1.253  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   1.737    +1.021  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   735    +767  
Kvinder 90+ år (2020)
619   159    +460  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.479    +1.684  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.901    +1.916  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.372    +2.657  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.479    +1.413  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.098    +1.539  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   2.310    +1.387  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.034    +910  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   1.678    +579  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   581    +236  
Mænd 90+ år (2020)
211   73    +138  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   14.660    +14.090  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   15.005    +12.459  
Enlige kvinder (2020)
9.481   3.557    +5.924  
Enlige mænd (2020)
7.546   3.603    +3.943  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   6.028    +3.623  
Registreret partnerskab (2020)
15   6    +9  
Samlevende par (2020)
1.128   756    +372  
Samboende par (2020)
1.645   935    +710  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   25.332    +13.051  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   4.333    +13.498  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   2.116    +924  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.669    +2.499  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.581    +2.932  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune