Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   29.549    +27.065  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   27.034    +20.740  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   27.376    +23.107  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.173    +3.958  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   396    +102  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   324    +234  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   61,2    +38,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   65    +1.394  
Areal (km2) (2020)
39   452    -414  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   80,8    +1,7  
Antal levendefødte (2020)
500   234    +266  
Antal døde (2020)
597   297    +300  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
56.560   30.100    +26.460  
Befolkning i år 2030 (2020)
57.195   30.641    +26.554  
Befolkning i år 2040 (2020)
58.372   31.665    +26.707  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   221.156    +114.446  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   245.065    +130.146  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   197.028    +101.897  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   305.767    +165.055  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   344.166    +202.319  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   267.016    +133.742  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   697    +75  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   5,0    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
140   101    +39  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,0    -3,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.601    +1.800  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.808    +4.095  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   17.099    +17.041  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   7.041    +4.129  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,0    +1,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,3    +1,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,2    -3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.355    +1.646  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.766    +1.701  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.103    +2.046  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.438    +1.561  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.976    +1.973  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   2.277    +1.751  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   2.003    +1.231  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.772    +1.067  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   769    +735  
Kvinder 90+ år (2021)
581   155    +426  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.448    +1.700  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.850    +2.036  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   1.313    +2.950  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.479    +1.409  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   2.030    +1.650  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   2.368    +1.340  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   2.026    +950  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.723    +560  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   618    +219  
Mænd 90+ år (2021)
194   80    +114  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   14.614    +14.137  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   14.935    +12.928  
Enlige kvinder (2021)
9.433   3.579    +5.854  
Enlige mænd (2021)
7.852   3.609    +4.243  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   6.020    +3.649  
Registreret partnerskab (2021)
14   5    +9  
Samlevende par (2021)
1.162   772    +390  
Samboende par (2021)
1.634   924    +710  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   25.091    +13.095  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   4.458    +13.970  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.968    +1.052  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.705    +2.831  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.569    +3.054  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune