Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   29.726    +28.708  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   26.954    +20.826  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   27.309    +23.367  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.417    +5.341  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   445    +193  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   368    +321  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   61,9    +37,8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   61,9    +37,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   66    +1.440  
Areal (km2) (2023)
39   452    -414  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   80,8    +2,3  
Antal levendefødte (2022)
471   220    +251  
Antal døde (2022)
503   395    +108  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   29.631    +28.711  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   29.749    +29.451  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   31.184    +30.116  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   239.838    +138.198  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   263.850    +169.822  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   215.592    +110.249  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   330.715    +203.941  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   369.520    +267.529  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   291.556    +147.076  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   504    +85  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   38    +41  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,3    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   45,4    -3,8  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.626    +1.895  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   3.698    +4.142  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   17.149    +18.444  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   7.253    +4.227  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   5,5    +0,5  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,4    +1,0  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,7    +3,2  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   24,4    -4,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.367    +1.658  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.730    +1.784  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.101    +2.435  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.512    +1.674  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.881    +2.009  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   2.301    +1.769  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.047    +1.329  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.770    +1.157  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   847    +673  
Kvinder 90+ år (2023)
515   154    +361  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.462    +1.692  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.812    +2.079  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.256    +3.532  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.599    +1.546  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.930    +1.667  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   2.410    +1.374  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.073    +967  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.688    +688  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   699    +237  
Mænd 90+ år (2023)
164   87    +77  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   14.710    +14.849  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   15.016    +13.859  
Enlige kvinder (2023)
9.823   3.659    +6.164  
Enlige mænd (2023)
8.396   3.668    +4.728  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   5.978    +3.843  
Registreret partnerskab (2023)
14   6    +8  
Samlevende par (2023)
1.204   801    +403  
Samboende par (2023)
1.745   944    +801  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   24.835    +12.953  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   4.891    +15.755  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   2.254    +962  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.741    +2.858  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.702    +2.377  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   7    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune