Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Solrød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   24.216    +34.218  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   21.660    +26.120  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   22.486    +28.190  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   1.730    +6.028  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   317    +321  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   397    +292  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   95,9    +3,8  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   95,9    +3,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   604    +902  
Areal (km2) (2023)
39   40    -1  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,7    +0,4  
Antal levendefødte (2022)
471   225    +246  
Antal døde (2022)
503   175    +328  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   24.346    +33.996  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   25.058    +34.142  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   27.496    +33.804  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   323.493    +54.543  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   372.406    +61.266  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   277.137    +48.704  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   443.469    +91.187  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   530.611    +106.438  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   360.901    +77.731  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   242    +347  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   14    +65  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   41,7    -0,1  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   1.887    +1.634  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   3.451    +4.389  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   14.028    +21.565  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   4.850    +6.630  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   7,8    -1,8  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   14,3    -0,9  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,9    +3,0  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,0    -0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.488    +1.537  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   1.589    +1.925  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   928    +2.608  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   1.499    +1.687  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   1.686    +2.204  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   1.801    +2.269  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   1.274    +2.102  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   1.369    +1.558  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   584    +936  
Kvinder 90+ år (2023)
515   94    +421  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   1.645    +1.509  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   1.619    +2.272  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   983    +3.805  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   1.404    +1.741  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   1.648    +1.949  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   1.752    +2.032  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   1.192    +1.848  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   1.163    +1.213  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   449    +487  
Mænd 90+ år (2023)
164   49    +115  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   12.312    +17.247  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   11.904    +16.971  
Enlige kvinder (2023)
9.823   2.766    +7.057  
Enlige mænd (2023)
8.396   2.095    +6.301  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   5.005    +4.816  
Registreret partnerskab (2023)
14   9    +5  
Samlevende par (2023)
1.204   630    +574  
Samboende par (2023)
1.745   583    +1.162  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   18.620    +19.168  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   5.596    +15.050  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   1.290    +1.926  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   1.454    +3.145  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   1.655    +2.424  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune