Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Solrød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   23.441    +33.173  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   21.263    +26.511  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   22.004    +28.479  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   1.437    +4.694  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   279    +246  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   334    +224  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   96,0    +3,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   585    +874  
Areal (km2) (2021)
39   40    -1  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   82,6    -0,1  
Antal levendefødte (2020)
500   245    +255  
Antal døde (2020)
597   175    +422  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   24.532    +32.695  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   25.759    +32.375  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   27.694    +31.932  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   298.425    +37.177  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   329.792    +45.419  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   268.401    +30.524  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   409.689    +61.133  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   466.708    +79.777  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   355.111    +45.647  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   414    +582  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   3,6    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   73    +159  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,6    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   41,6    +0,1  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   1.775    +1.626  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   3.435    +4.468  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   13.560    +20.580  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   4.671    +6.499  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   7,6    -1,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   14,7    -0,7  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   57,8    +2,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   19,9    -0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   1.395    +1.606  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   1.613    +1.854  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   850    +2.299  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   1.377    +1.622  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   1.760    +2.189  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   1.734    +2.294  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   1.196    +2.038  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   1.357    +1.482  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   502    +1.002  
Kvinder 90+ år (2021)
581   85    +496  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   1.513    +1.635  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   1.627    +2.259  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   988    +3.275  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   1.300    +1.588  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   1.681    +1.999  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   1.714    +1.994  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   1.173    +1.803  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   1.171    +1.112  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   374    +463  
Mænd 90+ år (2021)
194   31    +163  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   11.869    +16.882  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   11.572    +16.291  
Enlige kvinder (2021)
9.433   2.551    +6.882  
Enlige mænd (2021)
7.852   1.997    +5.855  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   4.959    +4.710  
Registreret partnerskab (2021)
14   7    +7  
Samlevende par (2021)
1.162   571    +591  
Samboende par (2021)
1.634   584    +1.050  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   18.453    +19.733  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   4.988    +13.440  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   1.439    +1.581  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   1.593    +2.943  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   1.669    +2.954  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   4    +5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune