Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Solrød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Solrød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   23.794    +34.032  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   21.499    +26.439  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   22.294    +28.523  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   1.500    +5.509  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   294    +311  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   337    +270  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   96,0    +3,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   595    +888  
Areal (km2) (2022)
39   40    -1  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   82,7    +0,1  
Antal levendefødte (2021)
511   291    +220  
Antal døde (2021)
532   190    +342  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   24.456    +33.669  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   25.616    +33.667  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   27.496    +33.804  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   308.024    +38.576  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   350.482    +40.501  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   267.363    +37.694  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   423.487    +60.631  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   500.243    +67.069  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   349.978    +56.268  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   231    +408  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   1,9    +0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   30    +104  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   41,5    +0,0  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   1.888    +1.612  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   3.455    +4.388  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   13.729    +21.464  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   4.722    +6.568  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   7,9    -1,8  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   14,5    -0,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,7    +3,2  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   19,8    -0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.477    +1.528  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   1.619    +1.867  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   846    +2.627  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.468    +1.618  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   1.677    +2.231  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   1.777    +2.286  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   1.231    +2.079  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   1.355    +1.526  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   537    +963  
Kvinder 90+ år (2022)
555   92    +463  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   1.598    +1.601  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   1.609    +2.217  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.000    +3.746  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   1.361    +1.642  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   1.651    +1.999  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   1.707    +2.046  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   1.178    +1.831  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   1.160    +1.183  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   402    +454  
Mænd 90+ år (2022)
174   49    +125  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   12.079    +17.188  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   11.715    +16.844  
Enlige kvinder (2022)
9.780   2.612    +7.168  
Enlige mænd (2022)
8.355   2.013    +6.342  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   4.966    +4.741  
Registreret partnerskab (2022)
14   7    +7  
Samlevende par (2022)
1.232   617    +615  
Samboende par (2022)
1.682   585    +1.097  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   18.517    +19.594  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   5.277    +14.438  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   5    +1  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   1.466    +1.685  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   1.602    +3.259  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   1.812    +3.180  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   3    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   13    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune