Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredericia Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredericia   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   52.485    +6.053  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   45.211    +2.210  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   47.501    +2.851  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   4.984    +3.202  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   361    +277  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   534    +155  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   96,4    +3,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   391    +1.115  
Areal (km2) (2023)
39   134    -95  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   81,0    +2,4  
Antal levendefødte (2023)
439   471    -32  
Antal døde (2023)
516   543    -27  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   52.179    +6.163  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   52.721    +6.479  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   52.968    +8.332  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   251.556    +111.843  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   283.929    +116.585  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   219.243    +108.819  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   353.985    +167.525  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   409.698    +183.760  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   298.375    +154.631  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   757    -168  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,8    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   55    +24  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,2    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   43,7    -2,1  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   3.037    +450  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   6.322    +1.463  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   31.584    +4.120  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   11.542    +20  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   5,8    +0,2  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   12,0    +1,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   60,2    +0,8  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   22,0    -2,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   2.531    +406  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   2.977    +564  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   2.620    +912  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   3.002    +282  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   3.243    +553  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   3.837    +246  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   3.302    +39  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   2.831    +92  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   1.502    +74  
Kvinder 90+ år (2024)
491   296    +195  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   2.643    +529  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   3.127    +706  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   2.998    +1.790  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   3.203    +93  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   3.342    +221  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   3.916    -160  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   3.244    -183  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   2.568    -158  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   1.178    -187  
Mænd 90+ år (2024)
164   125    +39  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   26.141    +3.363  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   26.344    +2.690  
Enlige kvinder (2024)
9.773   7.748    +2.025  
Enlige mænd (2024)
8.525   7.534    +991  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   9.326    +531  
Registreret partnerskab (2024)
14   13    +1  
Samlevende par (2024)
1.214   1.270    -56  
Samboende par (2024)
1.696   1.928    -232  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   39.890    -2.627  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   12.595    +8.680  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   11    -5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   5.003    -1.675  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   2.408    +2.662  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   2.625    +1.841  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   7    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   1    +7  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   4    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune