Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vallensbæk   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   16.633    +39.581  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   11.965    +35.739  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   14.100    +36.180  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.533    +3.401  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   631    -133  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   892    -334  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,6    +0,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   1.751    -302  
Areal (km2) (2020)
39   10    +29  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,6    +0,8  
Antal levendefødte (2019)
478   209    +269  
Antal døde (2019)
557   139    +418  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   17.835    +38.259  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   18.567    +38.079  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   19.443    +38.281  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   255.657    +66.889  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   280.074    +78.436  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   231.696    +57.593  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   350.726    +99.574  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   395.784    +124.418  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   306.508    +79.153  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   287    +485  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,4    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   46    +83  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   39,9    +1,8  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   1.320    +2.070  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   2.476    +5.430  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   9.742    +24.086  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   3.095    +7.995  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   7,9    -1,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   14,9    -0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   58,6    +1,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   18,6    +1,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.104    +1.951  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   1.001    +2.427  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   891    +2.307  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.156    +1.796  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   1.149    +2.804  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   945    +3.116  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   777    +2.447  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   915    +1.843  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   320    +1.182  
Kvinder 90+ år (2020)
619   49    +570  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.199    +1.964  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   1.077    +2.740  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   871    +3.158  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.153    +1.739  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   1.186    +2.451  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   1.036    +2.661  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   717    +2.227  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   804    +1.453  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   254    +563  
Mænd 90+ år (2020)
211   29    +182  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   8.307    +20.443  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   8.326    +19.138  
Enlige kvinder (2020)
9.481   1.895    +7.586  
Enlige mænd (2020)
7.546   1.689    +5.857  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   3.508    +6.143  
Registreret partnerskab (2020)
15   6    +9  
Samlevende par (2020)
1.128   325    +803  
Samboende par (2020)
1.645   357    +1.288  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   9.738    +28.645  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   6.895    +10.936  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   1    +5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   605    +2.435  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.705    +2.463  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   1.480    +3.033  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   15    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   8    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune