Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Middelfart   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   39.961    +18.473  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   36.700    +11.080  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   37.503    +13.173  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   2.458    +5.300  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   275    +363  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   340    +349  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,3    +18,4  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   81,3    +18,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   134    +1.372  
Areal (km2) (2023)
39   299    -260  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   81,1    +2,0  
Antal levendefødte (2022)
471   332    +139  
Antal døde (2022)
503   428    +75  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   40.339    +18.003  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   41.605    +17.595  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   44.867    +16.433  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   270.192    +107.844  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   303.920    +129.752  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   236.844    +88.997  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   375.406    +159.250  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   432.232    +204.817  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   319.248    +119.384  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   477    +112  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   2,1    -0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   18    +61  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,1    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   44,9    -3,3  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   2.431    +1.090  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   4.987    +2.853  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   22.922    +12.671  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   9.621    +1.859  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,1    -0,1  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   12,5    +0,9  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   57,4    +3,5  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   24,1    -4,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   1.914    +1.111  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   2.353    +1.161  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   1.551    +1.985  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   2.067    +1.119  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   2.533    +1.357  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   3.073    +997  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   2.710    +666  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   2.443    +484  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   1.084    +436  
Kvinder 90+ år (2023)
515   220    +295  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   2.103    +1.051  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   2.566    +1.325  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   1.702    +3.086  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   2.120    +1.025  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   2.422    +1.175  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   3.205    +579  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   2.563    +477  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   2.275    +101  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   940    -4  
Mænd 90+ år (2023)
164   117    +47  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   19.948    +9.611  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   20.013    +8.862  
Enlige kvinder (2023)
9.823   5.011    +4.812  
Enlige mænd (2023)
8.396   4.505    +3.891  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   8.039    +1.782  
Registreret partnerskab (2023)
14   13    +1  
Samlevende par (2023)
1.204   954    +250  
Samboende par (2023)
1.745   1.362    +383  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   33.198    +4.590  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   6.763    +13.883  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   3.197    +19  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   2.049    +2.550  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   2.240    +1.839  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   10    -9  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune