Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Middelfart   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   39.603    +18.223  
Personer med dansk oprindelse (2022)
47.938   36.581    +11.357  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
50.817   37.378    +13.439  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
7.009   2.225    +4.784  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
605   260    +345  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
607   302    +305  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2021) (%)
99,7   81,6    +18,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
1.483   132    +1.351  
Areal (km2) (2022)
39   299    -260  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
82,8   81,0    +1,8  
Antal levendefødte (2021)
511   410    +101  
Antal døde (2021)
532   451    +81  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
58.125   40.636    +17.489  
Befolkning i år 2030 (2022)
59.283   42.173    +17.110  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   44.867    +16.433  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
346.600   259.282    +87.318  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
390.983   286.336    +104.647  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
305.057   232.501    +72.556  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
484.118   363.578    +120.540  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
567.312   411.687    +155.625  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
406.246   315.954    +90.292  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
639   392    +247  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
2,3   2,1    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
134   32    +102  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,5   0,2    +0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
41,5   44,7    -3,2  
Antal 0-5 årige (2022)
3.500   2.370    +1.130  
Antal 6-16 årige (2022)
7.843   5.030    +2.813  
Antal 17-64 årige (2022)
35.193   22.803    +12.390  
Antal 65+ årige (2022)
11.290   9.400    +1.890  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
6,1   6,0    +0,1  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,7    +0,9  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
60,9   57,6    +3,3  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   23,7    -4,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
3.005   1.895    +1.110  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
3.486   2.382    +1.104  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
3.473   1.560    +1.913  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
3.086   1.936    +1.150  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
3.908   2.630    +1.278  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
4.063   3.050    +1.013  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.310   2.657    +653  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.881   2.397    +484  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.500   1.027    +473  
Kvinder 90+ år (2022)
555   221    +334  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
3.199   2.048    +1.151  
Mænd 10 - 19 år (2022)
3.826   2.581    +1.245  
Mænd 20 - 29 år (2022)
4.746   1.742    +3.004  
Mænd 30 - 39 år (2022)
3.003   2.028    +975  
Mænd 40 - 49 år (2022)
3.650   2.500    +1.150  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.753   3.163    +590  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.009   2.543    +466  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.343   2.252    +91  
Mænd 80 - 89 år (2022)
856   874    -18  
Mænd 90+ år (2022)
174   117    +57  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
29.267   19.755    +9.512  
Antal mænd i kommunen (2022)
28.559   19.848    +8.711  
Enlige kvinder (2022)
9.780   4.883    +4.897  
Enlige mænd (2022)
8.355   4.415    +3.940  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
9.707   7.950    +1.757  
Registreret partnerskab (2022)
14   13    +1  
Samlevende par (2022)
1.232   956    +276  
Samboende par (2022)
1.682   1.421    +261  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.111   33.216    +4.895  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
19.715   6.387    +13.328  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
3.151   3.636    -485  
Flytninger, fra kommunen (2021)
4.861   2.101    +2.760  
Flytninger, til kommunen (2021)
4.992   2.509    +2.483  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   10    -9  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   0    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   2    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune