Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Middelfart   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   38.853    +17.361  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   36.039    +11.665  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   36.762    +13.518  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.091    +3.843  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   236    +262  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   302    +256  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,2    +18,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   130    +1.319  
Areal (km2) (2020)
39   299    -260  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,6    +1,8  
Antal levendefødte (2019)
478   318    +160  
Antal døde (2019)
557   453    +104  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   39.235    +16.859  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   39.876    +16.770  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   41.109    +16.615  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   235.139    +87.407  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   260.036    +98.474  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   210.634    +78.655  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   326.577    +123.723  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   370.027    +150.175  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   283.811    +101.850  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   568    +204  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   3,1    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   57    +72  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,3    -2,6  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.212    +1.178  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   5.166    +2.740  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   22.449    +11.379  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   9.026    +2.064  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,7    +0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,3    +0,8  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   57,8    +2,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   23,2    -3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   1.840    +1.215  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   2.443    +985  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.558    +1.640  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   1.853    +1.099  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   2.692    +1.261  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.017    +1.044  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   2.557    +667  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   2.287    +471  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   966    +536  
Kvinder 90+ år (2020)
619   228    +391  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   1.971    +1.192  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   2.595    +1.222  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   1.766    +2.263  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   1.811    +1.081  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   2.666    +971  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.051    +646  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   2.512    +432  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   2.196    +61  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   749    +68  
Mænd 90+ år (2020)
211   95    +116  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   19.441    +9.309  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   19.412    +8.052  
Enlige kvinder (2020)
9.481   4.760    +4.721  
Enlige mænd (2020)
7.546   4.239    +3.307  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   7.857    +1.794  
Registreret partnerskab (2020)
15   14    +1  
Samlevende par (2020)
1.128   913    +215  
Samboende par (2020)
1.645   1.367    +278  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   33.072    +5.311  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   5.781    +12.050  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.135    -95  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   1.792    +2.376  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.263    +2.250  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   12    -10  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune