Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
58.538   367.095    -308.557  
Personer med dansk oprindelse (2024)
47.421   299.355    -251.934  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
50.352   327.790    -277.438  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
8.186   39.305    -31.119  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   522    +116  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   522    +167  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
99,7   97,3    +2,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   772    +734  
Areal (km2) (2023)
39   468    -429  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
83,4   82,1    +1,3  
Antal levendefødte (2023)
439   4.220    -3.781  
Antal døde (2023)
516   2.472    -1.956  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   366.509    -308.167  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   381.679    -322.479  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   397.506    -336.206  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
363.399   261.816    +101.583  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
400.514   292.760    +107.754  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
328.062   232.344    +95.718  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
521.510   361.364    +160.146  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
593.458   416.650    +176.808  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
453.006   308.707    +144.299  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
629   7.469    -6.841  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,1   3,9    -1,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   720    -641  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
41,6   38,1    +3,5  
Antal 0-5 årige (2024)
3.487   22.992    -19.505  
Antal 6-16 årige (2024)
7.785   38.154    -30.369  
Antal 17-64 årige (2024)
35.704   249.948    -214.244  
Antal 65+ årige (2024)
11.562   56.001    -44.439  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
6,0   6,3    -0,3  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
13,3   10,4    +2,9  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
61,0   68,1    -7,1  
Andel 65+-årige (2024) (%)
19,8   15,3    +4,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
2.937   18.048    -15.111  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
3.541   17.506    -13.965  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
3.532   48.415    -44.883  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
3.284   24.505    -21.221  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
3.796   18.895    -15.099  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
4.083   19.969    -15.886  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.341   17.364    -14.023  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.923   14.129    -11.206  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.576   6.804    -5.228  
Kvinder 90+ år (2024)
491   1.475    -984  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
3.172   19.096    -15.924  
Mænd 10 - 19 år (2024)
3.833   17.692    -13.859  
Mænd 20 - 29 år (2024)
4.788   45.392    -40.604  
Mænd 30 - 39 år (2024)
3.296   26.447    -23.151  
Mænd 40 - 49 år (2024)
3.563   18.751    -15.188  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.756   18.876    -15.120  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.061   16.028    -12.967  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.410   12.305    -9.895  
Mænd 80 - 89 år (2024)
991   4.800    -3.809  
Mænd 90+ år (2024)
164   598    -434  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
29.504   187.110    -157.606  
Antal mænd i kommunen (2024)
29.034   179.985    -150.951  
Enlige kvinder (2024)
9.773   70.150    -60.377  
Enlige mænd (2024)
8.525   60.960    -52.435  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
9.857   49.202    -39.345  
Registreret partnerskab (2024)
14   180    -166  
Samlevende par (2024)
1.214   9.094    -7.880  
Samboende par (2024)
1.696   20.696    -19.000  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.263   250.245    -212.982  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
21.275   116.850    -95.575  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   58    -52  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.328   52.627    -49.299  
Flytninger, fra kommunen (2023)
5.070   19.620    -14.550  
Flytninger, til kommunen (2023)
4.466   21.817    -17.351  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune