Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   361.544    -303.110  
Personer med dansk oprindelse (2023)
47.780   295.671    -247.891  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
50.676   323.813    -273.137  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
7.758   37.731    -29.973  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
638   522    +116  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
689   522    +167  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   97,1    +2,6  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
99,7   97,1    +2,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
1.506   772    +734  
Areal (km2) (2023)
39   468    -429  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
83,1   82,0    +1,1  
Antal levendefødte (2022)
471   4.242    -3.771  
Antal døde (2022)
503   2.540    -2.037  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
58.342   366.509    -308.167  
Befolkning i år 2030 (2023)
59.200   381.679    -322.479  
Befolkning i år 2040 (2022)
61.300   397.506    -336.206  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
378.036   264.269    +113.767  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2021) (Kr.)
433.672   292.120    +141.552  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2021) (Kr.)
325.841   237.782    +88.059  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2021) (Kr.)
534.656   362.136    +172.520  
Indkomst før skat i gns, mænd (2021) (Kr.)
637.049   412.107    +224.942  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2021) (Kr.)
438.632   314.623    +124.009  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
589   6.812    -6.223  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,5    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
79   720    -641  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,3   0,4    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
41,6   38,0    +3,6  
Antal 0-5 årige (2023)
3.521   23.090    -19.569  
Antal 6-16 årige (2023)
7.840   37.858    -30.018  
Antal 17-64 årige (2023)
35.593   245.745    -210.152  
Antal 65+ årige (2023)
11.480   54.851    -43.371  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
6,0   6,4    -0,4  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
13,4   10,5    +2,9  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
60,9   68,0    -7,1  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   15,2    +4,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
3.025   17.964    -14.939  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
3.514   17.481    -13.967  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
3.536   47.226    -43.690  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
3.186   23.602    -20.416  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
3.890   18.881    -14.991  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
4.070   19.966    -15.896  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.376   17.110    -13.734  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.927   13.934    -11.007  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.520   6.470    -4.950  
Kvinder 90+ år (2023)
515   1.460    -945  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
3.154   18.947    -15.793  
Mænd 10 - 19 år (2023)
3.891   17.674    -13.783  
Mænd 20 - 29 år (2023)
4.788   44.747    -39.959  
Mænd 30 - 39 år (2023)
3.145   25.348    -22.203  
Mænd 40 - 49 år (2023)
3.597   18.739    -15.142  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.784   18.836    -15.052  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.040   15.898    -12.858  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.376   12.140    -9.764  
Mænd 80 - 89 år (2023)
936   4.528    -3.592  
Mænd 90+ år (2023)
164   593    -429  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
29.559   184.094    -154.535  
Antal mænd i kommunen (2023)
28.875   177.450    -148.575  
Enlige kvinder (2023)
9.823   68.914    -59.091  
Enlige mænd (2023)
8.396   60.145    -51.749  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
9.821   48.616    -38.795  
Registreret partnerskab (2023)
14   183    -169  
Samlevende par (2023)
1.204   8.924    -7.720  
Samboende par (2023)
1.745   20.155    -18.410  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
37.788   248.307    -210.519  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
20.646   113.237    -92.591  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   58    -52  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
3.216   54.615    -51.399  
Flytninger, fra kommunen (2022)
4.599   20.887    -16.288  
Flytninger, til kommunen (2022)
4.079   21.772    -17.693  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
1   5    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
1   5    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
2   0    +2  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
3   2    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
8   3    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune