Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faaborg-Midtfyn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faaborg-Midtfyn   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
56.214   51.556    +4.658  
Personer med dansk oprindelse (2020)
47.704   47.955    -251  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
50.280   48.698    +1.582  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
5.934   2.858    +3.076  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
498   275    +223  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
558   279    +279  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,7    +27,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
1.449   81    +1.368  
Areal (km2) (2020)
39   634    -595  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,9    +1,5  
Antal levendefødte (2019)
478   416    +62  
Antal døde (2019)
557   544    +13  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   52.682    +3.412  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   53.505    +3.141  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   55.004    +2.720  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
322.546   214.986    +107.560  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
358.510   232.389    +126.121  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
289.289   197.610    +91.679  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   295.824    +154.476  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   324.995    +195.207  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   266.696    +118.965  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
772   1.009    -237  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,8   4,3    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   133    -4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
41,7   44,9    -3,2  
Antal 0-5 årige (2020)
3.390   2.904    +486  
Antal 6-16 årige (2020)
7.906   6.794    +1.112  
Antal 17-64 årige (2020)
33.828   29.241    +4.587  
Antal 65+ årige (2020)
11.090   12.617    -1.527  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
14,1   13,2    +0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
60,2   56,7    +3,5  
Andel 65+-årige (2020) (%)
19,7   24,5    -4,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
3.055   2.506    +549  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
3.428   3.056    +372  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
3.198   1.976    +1.222  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.952   2.537    +415  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
3.953   3.346    +607  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
4.061   3.876    +185  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.224   3.448    -224  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.758   3.094    -336  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.502   1.444    +58  
Kvinder 90+ år (2020)
619   391    +228  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
3.163   2.635    +528  
Mænd 10 - 19 år (2020)
3.817   3.317    +500  
Mænd 20 - 29 år (2020)
4.029   2.352    +1.677  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.892   2.566    +326  
Mænd 40 - 49 år (2020)
3.637   3.339    +298  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.697   3.939    -242  
Mænd 60 - 69 år (2020)
2.944   3.386    -442  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.257   3.037    -780  
Mænd 80 - 89 år (2020)
817   1.141    -324  
Mænd 90+ år (2020)
211   170    +41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
28.750   25.674    +3.076  
Antal mænd i kommunen (2020)
27.464   25.882    +1.582  
Enlige kvinder (2020)
9.481   6.533    +2.948  
Enlige mænd (2020)
7.546   6.117    +1.429  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.651   10.304    -653  
Registreret partnerskab (2020)
15   30    -15  
Samlevende par (2020)
1.128   1.263    -135  
Samboende par (2020)
1.645   1.687    -42  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
38.383   43.308    -4.925  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
17.831   8.248    +9.583  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
3.040   3.808    -768  
Flytninger, fra kommunen (2019)
4.168   2.847    +1.321  
Flytninger, til kommunen (2019)
4.513   2.804    +1.709  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune