Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faaborg-Midtfyn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faaborg-Midtfyn   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
56.614   51.683    +4.931  
Personer med dansk oprindelse (2021)
47.774   48.025    -251  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
50.483   48.815    +1.668  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
6.131   2.868    +3.263  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
525   278    +247  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
558   277    +281  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
99,7   72,5    +27,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
1.459   82    +1.377  
Areal (km2) (2021)
39   634    -595  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
82,5   81,3    +1,2  
Antal levendefødte (2020)
500   412    +88  
Antal døde (2020)
597   588    +9  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
57.227   52.082    +5.145  
Befolkning i år 2030 (2021)
58.134   52.696    +5.438  
Befolkning i år 2040 (2021)
59.626   53.927    +5.699  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
335.602   220.675    +114.927  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
375.211   240.458    +134.753  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
298.925   201.073    +97.852  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
470.822   303.491    +167.331  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
546.485   335.416    +211.069  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
400.758   271.860    +128.898  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
996   1.153    -157  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,6   5,0    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
232   187    +45  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,8   0,8    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
41,7   45,0    -3,3  
Antal 0-5 årige (2021)
3.401   2.902    +499  
Antal 6-16 årige (2021)
7.903   6.775    +1.128  
Antal 17-64 årige (2021)
34.140   29.166    +4.974  
Antal 65+ årige (2021)
11.170   12.840    -1.670  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
6,0   5,6    +0,4  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
14,0   13,1    +0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
60,3   56,4    +3,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
19,7   24,8    -5,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
3.001   2.492    +509  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
3.467   3.081    +386  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
3.149   1.977    +1.172  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.999   2.592    +407  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
3.949   3.317    +632  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
4.028   3.837    +191  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.234   3.458    -224  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.839   3.169    -330  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.504   1.480    +24  
Kvinder 90+ år (2021)
581   388    +193  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
3.148   2.558    +590  
Mænd 10 - 19 år (2021)
3.886   3.352    +534  
Mænd 20 - 29 år (2021)
4.263   2.279    +1.984  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.888   2.681    +207  
Mænd 40 - 49 år (2021)
3.680   3.279    +401  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.708   3.926    -218  
Mænd 60 - 69 år (2021)
2.976   3.409    -433  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.283   3.054    -771  
Mænd 80 - 89 år (2021)
837   1.184    -347  
Mænd 90+ år (2021)
194   170    +24  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
28.751   25.791    +2.960  
Antal mænd i kommunen (2021)
27.863   25.892    +1.971  
Enlige kvinder (2021)
9.433   6.598    +2.835  
Enlige mænd (2021)
7.852   6.107    +1.745  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
9.669   10.215    -546  
Registreret partnerskab (2021)
14   28    -14  
Samlevende par (2021)
1.162   1.351    -189  
Samboende par (2021)
1.634   1.720    -86  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
38.186   43.201    -5.015  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
18.428   8.482    +9.946  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
3.020   3.683    -663  
Flytninger, fra kommunen (2020)
4.536   2.844    +1.692  
Flytninger, til kommunen (2020)
4.623   3.019    +1.604  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   18    -6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune