Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE | UDVIKLING 2019 - 2022

 Ældreservice

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Ældreservice" har udviklet sig i perioden 2019 - 2022.

Ældre, demografi

2019   2020   2021   2022
Indbyggertal den 1. januar (2022) 55.790   56.214   56.614   57.826
Andel 65+-årige (2022) % 19,6   19,7   19,7   19,5

Modtagere af folke- og førtidspension

2019   2020   2021   2022
Folkepensionister i alt (2021) 10.329   10.213   10.005   -
Førtidspensionister i alt (2021) 963   1.021   1.042   -

Ældreservice, pladser

2019   2020   2021   2022
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) 5,8   5,7   5,6   -
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) 24,6   25,2   25,1   -
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) 42,8   42,7   41,4   -
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) 7,4   6,3   6,3   -

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

2019   2020   2021   2022
Personer på venteliste i alt (2021) 128   17   178   -
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) Dage 18   17   33   -

Ældreservice, egenbetaling

2019   2020   2021   2022
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) 3.685,00   3.759,00   3.834,00   -
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) 54,00   55,00   56,00   -

Ældreservice, kommunens udgifter

2019   2020   2021   2022
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) 56.551   -   58.943   59.016
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) 19.225   20.078   21.282   20.320

Hjemmehjælp

2019   2020   2021   2022
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) % 40,0   39,6   41,8   -
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) Timer 3,3   3,0   3,4   -
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) Timer 2,9   2,8   3,1   -
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) Timer 3,7   3,4   3,7   -
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) Timer 1,2   1,2   1,2   -

Ældreservice, boligydelse

2019   2020   2021   2022
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) -   -   -   -
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021) 2.825   2.736   2.610   -

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

2019   2020   2021   2022
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021) 573,2   631,3   663,3   -
Modtagere af genoptræning (2021) 210,4   294,7   499,3   -
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021) 327,1   297,9   141,4   -
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021) 35,7   38,7   22,6   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Ældreservice"  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2022 57.826
- 2021 56.614
- 2020 56.214
- 2019 55.790
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2022 19,5
- 2021 19,7
- 2020 19,7
- 2019 19,6

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt  :
 
- 2022 -
- 2021 10.005
- 2020 10.213
- 2019 10.329
Førtidspensionister i alt  :
 
- 2022 -
- 2021 1.042
- 2020 1.021
- 2019 963

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2022 -
- 2021 5,6
- 2020 5,7
- 2019 5,8
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2022 -
- 2021 25,1
- 2020 25,2
- 2019 24,6
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2022 -
- 2021 41,4
- 2020 42,7
- 2019 42,8
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige  :
 
- 2022 -
- 2021 6,3
- 2020 6,3
- 2019 7,4

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt  :
 
- 2022 -
- 2021 178
- 2020 17
- 2019 128
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig  (Dage):
 
- 2022 -
- 2021 33
- 2020 17
- 2019 18

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs)  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 3.834,00
- 2020 3.759,00
- 2019 3.685,00
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs)  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 56,00
- 2020 55,00
- 2019 54,00

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig  (Kr.):
 
- 2022 59.016
- 2021 58.943
- 2020 -
- 2019 56.551
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig  (Kr.):
 
- 2022 20.320
- 2021 21.282
- 2020 20.078
- 2019 19.225

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør)  (%):
 
- 2022 -
- 2021 41,8
- 2020 39,6
- 2019 40,0
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg)  (Timer):
 
- 2022 -
- 2021 3,4
- 2020 3,0
- 2019 3,3
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg)  (Timer):
 
- 2022 -
- 2021 3,1
- 2020 2,8
- 2019 2,9
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg)  (Timer):
 
- 2022 -
- 2021 3,7
- 2020 3,4
- 2019 3,7
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg)  (Timer):
 
- 2022 -
- 2021 1,2
- 2020 1,2
- 2019 1,2

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået)  (Kr.):
 
- 2022 -
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
Boligydelsesmodtagere, antal husstande  :
 
- 2022 -
- 2021 2.610
- 2020 2.736
- 2019 2.825

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt  :
 
- 2022 -
- 2021 663,3
- 2020 631,3
- 2019 573,2
Modtagere af genoptræning  :
 
- 2022 -
- 2021 499,3
- 2020 294,7
- 2019 210,4
Modtagere af vedligeholdelsestræning  :
 
- 2022 -
- 2021 141,4
- 2020 297,9
- 2019 327,1
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning  :
 
- 2022 -
- 2021 22,6
- 2020 38,7
- 2019 35,7