Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   29.916    +25.874  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   28.116    +19.286  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   28.423    +21.607  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.493    +4.267  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   201    +300  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   298    +233  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   68,5    +31,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   48    +1.390  
Areal (km2) (2019)
39   621    -583  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2018)
479   350    +129  
Antal døde (2018)
561   292    +269  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   30.133    +25.696  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   31.228    +24.866  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   32.283    +24.363  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   33.891    +23.833  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   231.559    +82.009  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   255.536    +97.614  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   206.893    +70.157  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   331.964    +118.336  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   378.175    +142.027  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   284.913    +100.748  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   507    +270  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,5    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   76    +53  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,5    +0,2  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.198    +1.205  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.540    +3.298  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   17.389    +16.206  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.789    +5.165  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,3    -1,2  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,2    -1,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,1    +2,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,4    +0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.842    +1.212  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.927    +1.445  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.138    +2.031  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.725    +1.236  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.038    +1.925  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.134    +1.867  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.745    +1.455  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.361    +1.346  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   654    +870  
Kvinder 90+ år (2019)
641   157    +484  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.953    +1.239  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.120    +1.604  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.303    +2.659  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.764    +1.107  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.100    +1.563  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.225    +1.477  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.814    +1.071  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.375    +825  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   476    +314  
Mænd 90+ år (2019)
209   65    +144  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   14.721    +13.871  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   15.195    +12.003  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.894    +4.594  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.894    +4.594  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.168    +3.435  
Registreret partnerskab (2019)
17   6    +11  
Samlevende par (2019)
1.076   864    +212  
Samboende par (2019)
1.614   891    +723  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   25.717    +12.669  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   4.199    +13.205  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   29    -23  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.876    +1.161  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.820    +2.496  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.789    +2.702  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   0    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   6    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune