Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Middelfart Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Middelfart   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   38.553    +17.237  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   35.527    +11.875  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   36.438    +13.592  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.115    +3.645  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   249    +252  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   300    +231  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   81,2    +18,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   129    +1.309  
Areal (km2) (2019)
39   299    -260  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,6    +1,8  
Antal levendefødte (2018)
479   319    +160  
Antal døde (2018)
561   431    +130  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   38.651    +17.178  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   39.235    +16.859  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   39.876    +16.770  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   41.109    +16.615  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   232.668    +80.900  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   259.160    +93.990  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   206.603    +70.447  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   326.577    +123.723  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   370.027    +150.175  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   283.811    +101.850  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   585    +192  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,3    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   57    +72  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,1    -2,4  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.156    +1.247  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.231    +2.607  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   22.328    +11.267  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   8.838    +2.116  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,6    +0,5  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,9    +2,3  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,9    -3,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.849    +1.205  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.454    +918  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.517    +1.652  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.801    +1.160  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.755    +1.208  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.943    +1.058  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.539    +661  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.193    +514  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   938    +586  
Kvinder 90+ år (2019)
641   242    +399  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.969    +1.223  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.635    +1.089  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.723    +2.239  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.812    +1.059  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.737    +926  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.983    +719  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.509    +376  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.141    +59  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   716    +74  
Mænd 90+ år (2019)
209   97    +112  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   19.231    +9.361  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   19.322    +7.876  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.241    +3.247  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.241    +3.247  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.809    +1.794  
Registreret partnerskab (2019)
17   15    +2  
Samlevende par (2019)
1.076   893    +183  
Samboende par (2019)
1.614   1.317    +297  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   32.864    +5.522  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   5.689    +11.715  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.083    -46  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.778    +2.538  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.082    +2.409  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   12    -10  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   5    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune