Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Norddjurs Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Norddjurs   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   37.680    +18.110  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   34.977    +12.425  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   35.022    +15.008  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.658    +3.102  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   384    +117  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   321    +210  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   73,8    +25,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   52    +1.386  
Areal (km2) (2019)
39   721    -682  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,5    +2,9  
Antal levendefødte (2018)
479   314    +165  
Antal døde (2018)
561   478    +83  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   37.688    +18.141  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   37.881    +18.213  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   38.228    +18.418  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   38.846    +18.878  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   203.237    +110.331  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   219.872    +133.278  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   185.871    +91.179  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   283.992    +166.308  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   310.758    +209.444  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   256.156    +129.505  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   878    -101  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   5,1    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   142    -13  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,1    -3,4  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.937    +1.466  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   4.303    +3.535  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   22.299    +11.296  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.141    +1.813  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,1    +1,0  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   11,4    +2,6  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   59,2    +1,0  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   24,3    -4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.617    +1.437  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.010    +1.362  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.710    +1.459  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.711    +1.250  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.245    +1.718  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.856    +1.145  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.739    +461  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.166    +541  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.058    +466  
Kvinder 90+ år (2019)
641   261    +380  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.764    +1.428  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.371    +1.353  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.249    +1.713  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.902    +969  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.313    +1.350  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.948    +754  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.789    +96  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.097    +103  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   775    +15  
Mænd 90+ år (2019)
209   99    +110  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   18.373    +10.219  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   19.307    +7.891  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.671    +1.817  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.671    +1.817  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   7.025    +2.578  
Registreret partnerskab (2019)
17   8    +9  
Samlevende par (2019)
1.076   922    +154  
Samboende par (2019)
1.614   1.346    +268  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   31.854    +6.532  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   5.826    +11.578  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   36    -30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   3.920    -883  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.123    +2.193  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.715    +2.776  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune