Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Skanderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Skanderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   61.974    -6.184  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   56.903    -9.501  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   58.737    -8.707  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   3.237    +2.523  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   228    +273  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   294    +237  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   85,1    +14,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   149    +1.289  
Areal (km2) (2019)
39   417    -378  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,0    +0,4  
Antal levendefødte (2018)
479   723    -244  
Antal døde (2018)
561   433    +128  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   62.609    -6.780  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   65.915    -9.821  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   69.421    -12.775  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   75.270    -17.546  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   252.543    +61.025  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   280.557    +72.593  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   225.053    +51.997  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   353.950    +96.350  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   406.026    +114.176  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   302.905    +82.756  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   757    +20  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,5    +0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   105    +24  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   40,4    +1,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   4.815    -1.412  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   9.859    -2.021  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   36.191    -2.596  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   11.109    -155  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,8    -1,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,9    -1,9  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,4    +1,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   17,9    +1,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   4.001    -947  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   4.375    -1.003  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.086    +1.083  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   3.791    -830  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   4.850    -887  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   4.346    -345  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.516    -316  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.784    -77  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.068    +456  
Kvinder 90+ år (2019)
641   227    +414  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   4.238    -1.046  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.646    -922  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.375    +1.587  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   3.527    -656  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   4.692    -1.029  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.386    -684  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.430    -545  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.699    -499  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   838    -48  
Mænd 90+ år (2019)
209   99    +110  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   31.044    -2.452  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   30.930    -3.732  
Enlige kvinder (2019)
7.488   5.299    +2.189  
Enlige mænd (2019)
7.488   5.299    +2.189  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   12.804    -3.201  
Registreret partnerskab (2019)
17   30    -13  
Samlevende par (2019)
1.076   1.658    -582  
Samboende par (2019)
1.614   1.580    +34  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   51.169    -12.783  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   10.805    +6.599  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   28    -22  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.309    -1.272  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.226    +1.090  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.656    +835  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   29    -8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   20    -8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune