Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kolding Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kolding   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   92.893    -37.103  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   81.162    -33.760  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   85.227    -35.197  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   7.666    -1.906  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   394    +107  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   432    +99  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   88,7    +11,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   154    +1.284  
Areal (km2) (2019)
39   604    -566  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,1    +1,3  
Antal levendefødte (2018)
479   962    -483  
Antal døde (2018)
561   777    -216  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   93.276    -37.447  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   95.051    -38.957  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   96.701    -40.055  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   99.184    -41.460  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   227.236    +86.332  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   253.042    +100.108  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   201.891    +75.159  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   323.690    +126.610  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   369.338    +150.864  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   279.049    +106.612  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.631    -854  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,6    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   209    -80  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,2    +0,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   6.025    -2.622  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   12.668    -4.830  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   56.683    -23.088  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   17.517    -6.563  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,5    -0,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,6    +0,4  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   61,0    -0,8  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,9    +0,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   5.069    -2.015  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   5.835    -2.463  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   5.634    -2.465  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   5.254    -2.293  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   6.470    -2.507  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   6.272    -2.271  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.192    -1.992  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.450    -1.743  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.942    -418  
Kvinder 90+ år (2019)
641   496    +145  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.311    -2.119  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   6.096    -2.372  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   5.824    -1.862  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   5.388    -2.517  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.402    -2.739  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.416    -2.714  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   5.105    -2.220  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   4.124    -1.924  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.435    -645  
Mænd 90+ år (2019)
209   178    +31  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   46.614    -18.022  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   46.279    -19.081  
Enlige kvinder (2019)
7.488   11.389    -3.901  
Enlige mænd (2019)
7.488   11.389    -3.901  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   16.891    -7.288  
Registreret partnerskab (2019)
17   32    -15  
Samlevende par (2019)
1.076   2.212    -1.136  
Samboende par (2019)
1.614   3.620    -2.006  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   73.732    -35.346  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   19.161    -1.757  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   30    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   10.499    -7.462  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   4.560    -244  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   4.521    -30  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   7    -6  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   6    -5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   15    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune