Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Favrskov Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Favrskov   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   48.374    +7.416  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   44.751    +2.651  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   45.452    +4.578  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.922    +2.838  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   318    +183  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   286    +245  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,7    +19,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   90    +1.348  
Areal (km2) (2019)
39   540    -502  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,8    +0,6  
Antal levendefødte (2018)
479   470    +9  
Antal døde (2018)
561   389    +172  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   48.476    +7.353  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   49.239    +6.855  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   50.250    +6.396  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   52.377    +5.347  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   237.631    +75.937  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   261.711    +91.439  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   213.347    +63.703  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   333.150    +117.150  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   374.607    +145.595  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   291.350    +94.311  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   655    +122  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,7    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   91    +38  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   40,9    +0,8  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.304    +99  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   7.728    +110  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   28.322    +5.273  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.020    +1.934  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,8    -0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   16,0    -2,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,5    +1,7  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,6    +1,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.901    +153  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.417    -45  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.800    +1.369  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.702    +259  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.778    +185  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.316    +685  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.700    +500  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.211    +496  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   932    +592  
Kvinder 90+ år (2019)
641   193    +448  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.070    +122  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.635    +89  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.073    +1.889  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.709    +162  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.790    -127  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.481    +221  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.644    +241  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.240    -40  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   670    +120  
Mænd 90+ år (2019)
209   112    +97  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   23.950    +4.642  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   24.424    +2.774  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.560    +2.928  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.560    +2.928  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   10.052    -449  
Registreret partnerskab (2019)
17   18    -1  
Samlevende par (2019)
1.076   1.151    -75  
Samboende par (2019)
1.614   1.322    +292  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   40.720    -2.334  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.654    +9.750  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   37    -31  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.996    +41  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.805    +1.511  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.689    +1.802  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune