Lyngby-Taarbæk Kommune logo Logo
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | FORSIDE

Rundt om Lyngby-Taarbæk Kommune

Få god og nyttig viden om Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger skolerne? Hvilke brancher har flest job? Hvordan er kommunalbestyrelsen sammensat? Klik ind og find ud af, hvor dejligt vi har det i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneskat under landsgennemsnittet

I Lyngby-Taarbæk er kommuneskatten fastsat til 23,7 % i 2019. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,9 % - en forskel på -1,2%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,58 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 21,485 ‰ i 2019. Landsgennemsnittet er 26,139 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Det Konservative Folkeparti

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2017 blev Det Konservative Folkeparti kommunens største parti. Partiet fik 11.192 af de 30.552 gyldige stemmer, der blev afgivet. 22.084 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 42.547 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune består af 21 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Sofia Osmani fra Det Konservative Folkeparti.

Lavere udgifter til kultur

I Lyngby-Taarbæk Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 255 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 489 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.268 kr. årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (3.665 medlemmer), tennis (2.957 medlemmer), svømning (2.607 medlemmer), fitness (2.427 medlemmer), golf (1.211 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 11.326 parcel- og række/dobbelthuse, 14.806 lejligheder og 78 fritidshuse. Herudover findes der 1653 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 52,9 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 20,2 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 22.901 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "2930 Klampenborg", der rammer en pris på 54.233 kr. (seneste opgørelse 2019K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 36.954 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 14.053 kr.
Antal handler, seneste kvt. 81
Salgstider, kommunen (gns) 109 dage
Salgstider, landet (gns) 170 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 30.915 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 27.876 kr.
Antal handler, seneste kvt. 83
Salgstider, kommunen (gns) 96 dage
Salgstider, landet (gns) 115 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 15.981 kr.
Antal handler, seneste kvt. 0
Salgstider, kommunen (gns) N/A dage
Salgstider, landet (gns) 244 dage

Skoler

SkoletaskeI Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 folkeskoler med 267 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,7 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,7 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 58.607 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 68.178 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Hvem bor i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Den 1. januar 2019 boede der 55.790 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens samlede areal er på 39 km2. Det giver en befolkningstæthed på 1.438 indbyggere pr. km2.

Folk på gaden

28.592 af borgerne er kvinder og 27.198 mænd. 50.030 personer har dansk statsborgerskab og 5.760 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

38.386 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune.

I 2040 forventes der at være 57.724 borgere i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 8.524 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 6.266 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.740 en "Kortere videregående uddannelse". 6.479 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

1.286 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 1.156 borgere en "Forskeruddannelse". 3.306 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Lyngby-Taarbæk Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 440.171 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 320.040 kr. En forskel på 120.131 kr.

I gennemsnit har hver borger 313.568 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Middel gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2019) er 41,7 år, hvilket er 0,0 år svarerende til landsgennemsnittet (41,7 år). Den forventede levealder er 82,4 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

11.241 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.403 i aldersgruppen 0-5 år (6,1 %) og 7.838 mellem 6 og 16 år (14,0 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.061 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.782 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer10.954 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 19,6 % af det samlede indbyggertal. 10.329 borgere modtager folkepension. 0 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2019 ældreudgifter på 56.551 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 27 dage.

641 kvinder og 209 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2018 flyttede 4.491 personer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (1.389)
2. Gentofte Kommune (412)
3. Gladsaxe Kommune (383)
4. Rudersdal Kommune (315)
5. Frederiksberg Kommune (283)
6. Fredensborg Kommune (103)
7. Furesø Kommune (88)
8. Ballerup Kommune (75)
9. Hillerød Kommune (72)
10. Allerød Kommune (68)

Samme år forlod 4.316 borgere Lyngby-Taarbæk Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (1.348), Gladsaxe Kommune (370), Rudersdal Kommune (347), Gentofte Kommune (313), Frederiksberg Kommune (226). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2018 døde 561 af kommunens borgere, mens der kom 479 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2019 var der 777 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,9 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,1 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Undervisning (7.672 ansatte)
2. Handel (5.339 ansatte)
3. Rådgivning mv. (4.490 ansatte)
4. Sociale institutioner (3.047 ansatte)
5. Finansiering og forsikring (2.247 ansatte)
6. It- og informationstjenester (1.382 ansatte)
7. Hoteller og restauranter (1.183 ansatte)
8. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (999 ansatte)
9. Sundhedsvæsen (972 ansatte)
10. Ejendomshandel og udlejning (970 ansatte)
11. Kultur og fritid (779 ansatte)
12. Transport (723 ansatte)
13. Offentlig administration, forsvar og politi (666 ansatte)
14. Bygge og anlæg (519 ansatte)
15. Råstofindvinding (480 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nummer 63 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 70 timer. Hver borger i Lyngby-Taarbæk Kommune låner i gennemsnit 22,5 materialer om året, hvilket svarer til 357.522 udlån. Personalemæssigt koster det i alt 46,4 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 303.151
Lydbøger 6.925
Musikoptagelser 24.279
Film 6.213
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 6
Arrangementer på biblioteket 222
Besøgstal, biblioteker 317.000
Besøgstal, bibl. website 308.000
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 664 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 67 kr.
Bibliotekarer, årsværk 25,8
Assistenter, årsværk 13,7
Foto fra kommunen