Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Furesø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Furesø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   41.069    +14.721  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   34.679    +12.723  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   36.731    +13.299  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.338    +1.422  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   491    +10  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   566    -35  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   97,8    +1,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   723    +715  
Areal (km2) (2019)
39   57    -18  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   82,7    -0,3  
Antal levendefødte (2018)
479   398    +81  
Antal døde (2018)
561   372    +189  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   41.434    +14.395  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   43.130    +12.964  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   44.810    +11.836  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   47.535    +10.189  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   301.119    +12.449  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   340.530    +12.620  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   264.509    +12.541  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   425.614    +24.686  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   496.963    +23.239  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   359.298    +26.363  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   509    +268  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   2,7    +0,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   91    +38  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   42,4    -0,7  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.835    +568  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.256    +1.582  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   23.216    +10.379  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   8.762    +2.192  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,9    -0,8  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   15,2    -1,2  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,5    +3,7  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   21,3    -1,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.480    +574  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.751    +621  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.432    +1.737  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.274    +687  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.976    +987  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.020    +981  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.356    +844  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.332    +375  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.156    +368  
Kvinder 90+ år (2019)
641   243    +398  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.635    +557  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.898    +826  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.607    +2.355  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.029    +842  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.853    +810  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.009    +693  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.140    +745  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.937    +263  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   845    -55  
Mænd 90+ år (2019)
209   96    +113  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   21.020    +7.572  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   20.049    +7.149  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.767    +3.721  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.767    +3.721  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.565    +1.038  
Registreret partnerskab (2019)
17   17    +0  
Samlevende par (2019)
1.076   771    +305  
Samboende par (2019)
1.614   828    +786  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   27.274    +11.112  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   13.795    +3.609  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   3    +3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.036    +1.001  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.611    +1.705  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.559    +1.932  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   6    -4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   3    -2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune