Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredensborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   40.819    +14.971  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   33.580    +13.822  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   36.158    +13.872  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   4.661    +1.099  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   577    -76  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   564    -33  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   92,2    +7,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   364    +1.074  
Areal (km2) (2019)
39   112    -73  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,7    +0,7  
Antal levendefødte (2018)
479   360    +119  
Antal døde (2018)
561   427    +134  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   41.001    +14.828  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   41.875    +14.219  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   42.814    +13.832  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   44.233    +13.491  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   274.358    +39.210  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   306.225    +46.925  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   245.022    +32.028  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   393.302    +56.998  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   457.040    +63.162  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   334.530    +51.131  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   605    +172  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,2    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   83    +46  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,4    +0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,6    -1,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.524    +879  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   5.660    +2.178  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   23.371    +10.224  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   9.264    +1.690  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,2    -0,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,9    +0,1  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,3    +2,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,7    -3,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.187    +867  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.690    +682  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.541    +1.628  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.120    +841  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.896    +1.067  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.204    +797  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   2.748    +452  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.548    +159  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   889    +635  
Kvinder 90+ år (2019)
641   219    +422  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.254    +938  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   2.699    +1.025  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.656    +2.306  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.927    +944  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.711    +952  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.027    +675  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.539    +346  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.252    -52  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   642    +148  
Mænd 90+ år (2019)
209   70    +139  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   21.042    +7.550  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   19.777    +7.421  
Enlige kvinder (2019)
7.488   4.121    +3.367  
Enlige mænd (2019)
7.488   4.121    +3.367  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   8.401    +1.202  
Registreret partnerskab (2019)
17   18    -1  
Samlevende par (2019)
1.076   793    +283  
Samboende par (2019)
1.614   946    +668  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   27.487    +10.899  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   13.332    +4.072  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   4    +2  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.181    +856  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.796    +1.520  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.789    +1.702  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   5    -4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune