Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   29.693    +26.097  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   27.305    +20.097  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   27.652    +22.378  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.041    +3.719  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   366    +135  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   322    +209  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   61,2    +38,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   66    +1.372  
Areal (km2) (2019)
39   452    -414  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,8    +1,6  
Antal levendefødte (2018)
479   229    +250  
Antal døde (2018)
561   309    +252  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   29.794    +26.035  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   30.320    +25.774  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   30.904    +25.742  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   31.965    +25.759  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   208.757    +104.811  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   227.400    +125.750  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   189.755    +87.295  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   296.853    +153.447  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   331.332    +188.870  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.895    +123.766  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   653    +124  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,8    -1,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   115    +14  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,2    -2,5  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.592    +1.811  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.964    +3.874  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   17.425    +16.170  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   6.712    +4.242  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,3    +0,7  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,7    +1,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   22,6    -3,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.349    +1.705  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.878    +1.494  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.133    +2.036  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.423    +1.538  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   2.068    +1.895  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   2.262    +1.739  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.960    +1.240  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.675    +1.032  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   719    +805  
Kvinder 90+ år (2019)
641   160    +481  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.527    +1.665  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.942    +1.782  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.353    +2.609  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.502    +1.369  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   2.144    +1.519  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   2.296    +1.406  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   2.062    +823  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.616    +584  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   560    +230  
Mænd 90+ år (2019)
209   64    +145  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   14.627    +13.965  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   15.066    +12.132  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.523    +3.965  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.523    +3.965  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   6.053    +3.550  
Registreret partnerskab (2019)
17   6    +11  
Samlevende par (2019)
1.076   747    +329  
Samboende par (2019)
1.614   946    +668  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   25.491    +12.895  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   4.202    +13.202  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   27    -21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.199    +838  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.556    +2.760  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.679    +2.812  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   5    -4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   11    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune