Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kerteminde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kerteminde   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   23.773    +32.017  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   21.866    +25.536  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   22.270    +27.760  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.503    +4.257  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   315    +186  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   318    +213  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,5    +19,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   115    +1.323  
Areal (km2) (2019)
39   206    -167  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,9    +0,5  
Antal levendefødte (2018)
479   188    +291  
Antal døde (2018)
561   258    +303  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   23.757    +32.072  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   23.816    +32.278  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   23.991    +32.655  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   24.332    +33.392  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   216.753    +96.815  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   241.270    +111.880  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   193.238    +83.812  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   307.384    +142.916  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   347.318    +172.884  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   269.125    +116.536  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   455    +322  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,3    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   65    +64  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,3    -3,6  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.308    +2.095  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   3.026    +4.812  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   13.461    +20.134  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.978    +4.976  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,5    +0,6  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,7    +1,3  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,6    +3,6  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   25,1    -5,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.130    +1.924  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.421    +1.951  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   892    +2.277  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.130    +1.831  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.590    +2.373  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.847    +2.154  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.618    +1.582  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.551    +1.156  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   680    +844  
Kvinder 90+ år (2019)
641   159    +482  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.189    +2.003  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.450    +2.274  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.004    +2.958  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.174    +1.697  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.531    +2.132  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.879    +1.823  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.574    +1.311  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.356    +844  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   535    +255  
Mænd 90+ år (2019)
209   63    +146  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   12.018    +16.574  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   11.755    +15.443  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.683    +4.805  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.683    +4.805  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.857    +4.746  
Registreret partnerskab (2019)
17   15    +2  
Samlevende par (2019)
1.076   578    +498  
Samboende par (2019)
1.614   703    +911  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   19.863    +18.523  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   3.910    +13.494  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   13    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.541    +1.496  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   1.272    +3.044  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.261    +3.230  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   25    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   9    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   16    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune