Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Glostrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Glostrup   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   22.615    +33.175  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   18.175    +29.227  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   19.982    +30.048  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.633    +3.127  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   438    +63  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   727    -196  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   99,9    -0,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   1.700    -262  
Areal (km2) (2019)
39   13    +26  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,3    +2,1  
Antal levendefødte (2018)
479   267    +212  
Antal døde (2018)
561   234    +327  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   22.667    +33.162  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   22.975    +33.119  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   23.326    +33.320  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   23.808    +33.916  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   228.242    +85.326  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   243.924    +109.226  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   213.195    +63.855  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   322.530    +127.770  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   354.995    +165.207  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   291.733    +93.928  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   485    +292  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,3    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   88    +41  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,4    +0,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.572    +1.831  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   2.757    +5.081  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   14.044    +19.551  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   4.242    +6.712  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   7,0    -0,9  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,2    +1,8  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   62,1    -1,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   18,8    +0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   1.252    +1.802  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.137    +2.235  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   1.454    +1.715  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   1.448    +1.513  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.539    +2.424  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.476    +2.525  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.229    +1.971  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.089    +1.618  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   624    +900  
Kvinder 90+ år (2019)
641   177    +464  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   1.346    +1.846  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.287    +2.437  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.436    +2.526  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   1.545    +1.326  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.642    +2.021  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.574    +2.128  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.062    +1.823  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   882    +1.318  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   366    +424  
Mænd 90+ år (2019)
209   50    +159  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   11.425    +17.167  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   11.190    +16.008  
Enlige kvinder (2019)
7.488   3.188    +4.300  
Enlige mænd (2019)
7.488   3.188    +4.300  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   3.836    +5.767  
Registreret partnerskab (2019)
17   8    +9  
Samlevende par (2019)
1.076   503    +573  
Samboende par (2019)
1.614   761    +853  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   15.064    +23.322  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   7.551    +9.853  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   1    +5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.202    +1.835  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.077    +2.239  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   1.951    +2.540  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   3    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   4    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   19    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   12    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune