Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   48.681    +7.109  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   45.295    +2.107  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   46.188    +3.842  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   2.493    +3.267  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   184    +317  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   328    +203  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   72,1    +27,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   85    +1.353  
Areal (km2) (2019)
39   575    -537  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,2    +2,2  
Antal levendefødte (2018)
479   407    +72  
Antal døde (2018)
561   588    -27  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   48.639    +7.190  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   48.620    +7.474  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   48.799    +7.847  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   49.127    +8.597  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   217.630    +95.938  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   236.940    +116.210  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   198.374    +78.676  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   303.763    +146.537  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   335.469    +184.733  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   272.292    +113.369  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   913    -136  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,2    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   172    -43  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,8    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,7    -3,0  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   2.634    +769  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   6.079    +1.759  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   28.362    +5.233  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   11.606    -652  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,4    +0,7  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,5    +1,5  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,3    +1,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,8    -4,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.224    +830  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   2.874    +498  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.047    +1.122  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.379    +582  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.212    +751  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   3.670    +331  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   3.454    -254  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   2.920    -213  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.195    +329  
Kvinder 90+ år (2019)
641   270    +371  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.407    +785  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.050    +674  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.371    +1.591  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.343    +528  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.191    +472  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   3.798    -96  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   3.397    -512  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   2.807    -607  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   944    -154  
Mænd 90+ år (2019)
209   128    +81  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   24.245    +4.347  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   24.436    +2.762  
Enlige kvinder (2019)
7.488   6.587    +901  
Enlige mænd (2019)
7.488   6.587    +901  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   9.009    +594  
Registreret partnerskab (2019)
17   11    +6  
Samlevende par (2019)
1.076   1.216    -140  
Samboende par (2019)
1.614   1.658    -44  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   40.220    -1.834  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   8.461    +8.943  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   34    -28  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   4.500    -1.463  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.673    +1.643  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.594    +1.897  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   4    -4  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   27    -6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   17    -5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune