Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   20.403    +35.387  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   19.302    +28.100  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   19.329    +30.701  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.074    +4.686  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   194    +307  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   332    +199  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   63,0    +36,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   56    +1.382  
Areal (km2) (2019)
39   366    -328  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,9    +2,5  
Antal levendefødte (2018)
479   180    +299  
Antal døde (2018)
561   263    +298  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   20.266    +35.563  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   19.725    +36.369  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   19.349    +37.297  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   18.698    +39.026  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   200.628    +112.940  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   220.555    +132.595  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   180.443    +96.607  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   279.383    +170.917  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   307.732    +212.470  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   250.739    +134.922  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   346    +431  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   42    +87  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,5    +0,0  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,6    -3,9  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.074    +2.329  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   2.508    +5.330  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   11.560    +22.035  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.261    +5.693  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,3    +0,8  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,3    +1,7  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   56,7    +3,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   25,8    -6,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   942    +2.112  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.223    +2.149  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   859    +2.310  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   873    +2.088  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.142    +2.821  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.517    +2.484  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.496    +1.704  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.235    +1.472  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   631    +893  
Kvinder 90+ år (2019)
641   175    +466  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   979    +2.213  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.262    +2.462  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   1.056    +2.906  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   979    +1.892  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.202    +2.461  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.557    +2.145  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.492    +1.393  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.249    +951  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   463    +327  
Mænd 90+ år (2019)
209   71    +138  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   10.093    +18.499  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   10.310    +16.888  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.610    +4.878  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.610    +4.878  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.017    +5.586  
Registreret partnerskab (2019)
17   4    +13  
Samlevende par (2019)
1.076   499    +577  
Samboende par (2019)
1.614   691    +923  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   17.031    +21.355  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   3.372    +14.032  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   33    -27  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   2.198    +839  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   738    +3.578  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   665    +3.826  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   5    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune