Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Slagelse   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   79.073    -23.283  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   69.899    -22.497  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   73.612    -23.582  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   5.461    +299  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   230    +271  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   461    +70  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   84,3    +15,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   139    +1.299  
Areal (km2) (2019)
39   568    -530  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   79,5    +2,9  
Antal levendefødte (2018)
479   761    -282  
Antal døde (2018)
561   878    -317  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   79.386    -23.557  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   80.951    -24.857  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   82.551    -25.905  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   84.767    -27.043  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   212.000    +101.568  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   229.672    +123.478  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   194.778    +82.272  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   295.163    +155.137  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   323.738    +196.464  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   267.301    +118.360  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.700    -923  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   4,7    -1,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   314    -185  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,9    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   43,0    -1,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   4.561    -1.158  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   9.501    -1.663  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   47.987    -14.392  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   17.024    -6.070  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,8    +0,3  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,0    +2,0  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   60,7    -0,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   21,5    -1,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   3.799    -745  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   4.364    -992  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   4.905    -1.736  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   4.013    -1.052  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   5.149    -1.186  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   5.693    -1.692  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.974    -1.774  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.396    -1.689  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.964    -440  
Kvinder 90+ år (2019)
641   439    +202  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   3.969    -777  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   4.866    -1.142  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   5.226    -1.264  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   4.210    -1.339  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   5.118    -1.455  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   5.723    -2.021  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.834    -1.949  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.967    -1.767  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.282    -492  
Mænd 90+ år (2019)
209   182    +27  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   39.696    -11.104  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   39.377    -12.179  
Enlige kvinder (2019)
7.488   10.968    -3.480  
Enlige mænd (2019)
7.488   10.968    -3.480  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   13.784    -4.181  
Registreret partnerskab (2019)
17   29    -12  
Samlevende par (2019)
1.076   1.927    -851  
Samboende par (2019)
1.614   3.072    -1.458  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   62.084    -23.698  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   16.989    +415  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   41    -35  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   8.868    -5.831  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   3.646    +670  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   3.748    +743  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   5    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   0    +6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   7    -6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   10    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   21    -9  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune