Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aabenraa Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aabenraa   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   59.035    -3.245  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   50.982    -3.580  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   52.893    -2.863  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   6.142    -382  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   676    -175  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   365    +166  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   80,2    +19,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   63    +1.375  
Areal (km2) (2019)
39   941    -902  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,7    +1,7  
Antal levendefødte (2018)
479   543    -64  
Antal døde (2018)
561   635    -74  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   59.001    -3.172  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   58.874    -2.780  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   58.950    -2.304  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   59.050    -1.326  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   210.096    +103.472  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   233.439    +119.711  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   187.003    +90.047  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   295.932    +154.368  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   330.865    +189.337  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   261.412    +124.249  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.004    -227  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,8    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   195    -66  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,7    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   44,0    -2,3  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   3.360    +43  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   7.709    +129  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   34.311    -716  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   13.655    -2.701  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,7    +0,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,1    +0,9  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   58,1    +2,1  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   23,1    -3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   2.907    +147  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   3.703    -331  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   2.651    +518  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   2.924    +37  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   3.705    +258  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   4.395    -394  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   4.086    -886  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   3.369    -662  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.482    +42  
Kvinder 90+ år (2019)
641   350    +291  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   2.967    +225  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   3.845    -121  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   2.917    +1.045  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   2.974    -103  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   3.805    -142  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   4.438    -736  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   4.028    -1.143  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.221    -1.021  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.127    -337  
Mænd 90+ år (2019)
209   141    +68  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   29.572    -980  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   29.463    -2.265  
Enlige kvinder (2019)
7.488   7.134    +354  
Enlige mænd (2019)
7.488   7.134    +354  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   11.650    -2.047  
Registreret partnerskab (2019)
17   19    -2  
Samlevende par (2019)
1.076   1.260    -184  
Samboende par (2019)
1.614   2.038    -424  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   46.823    -8.437  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   12.212    +5.192  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   21    -15  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   5.778    -2.741  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   2.613    +1.703  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   2.304    +2.187  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   2    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   7    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   8    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   23    -11  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune