Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herning Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herning   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   88.917    -33.127  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   78.997    -31.595  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   81.540    -31.510  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   7.377    -1.617  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   420    +81  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   410    +121  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   86,5    +13,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   67    +1.371  
Areal (km2) (2019)
39   1.321    -1.282  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   81,3    +1,1  
Antal levendefødte (2018)
479   929    -450  
Antal døde (2018)
561   761    -200  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   89.273    -33.444  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   90.894    -34.800  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   92.449    -35.803  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   94.568    -36.844  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   223.994    +89.574  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   249.767    +103.383  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   198.117    +78.933  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
440.171   307.011    +133.160  
Indkomst før skat i gns, mænd (2017) (Kr.)
516.726   349.992    +166.734  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2017) (Kr.)
369.544   263.855    +105.689  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   1.593    -816  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,7    -0,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   279    -150  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,6    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   41,3    +0,4  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   6,5    -0,4  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   13,5    +0,5  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   60,7    -0,5  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   19,3    +0,3  
Antal 0-5-årige (2019)
3.403   5.805    -2.402  
Antal 6-16-årige (2019)
7.838   12.033    -4.195  
Antal 17-64-årige (2019)
33.595   53.935    -20.340  
Antal 65+-årige (2019)
10.954   17.144    -6.190  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   4.840    -1.786  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   5.626    -2.254  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   5.255    -2.086  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   4.778    -1.817  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   5.898    -1.935  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   5.891    -1.890  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   5.064    -1.864  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   4.243    -1.536  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   1.956    -432  
Kvinder 90+ år (2019)
641   453    +188  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   5.157    -1.965  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   5.824    -2.100  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   5.771    -1.809  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   5.160    -2.289  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   6.088    -2.425  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   6.293    -2.591  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   5.025    -2.140  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   3.981    -1.781  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   1.439    -649  
Mænd 90+ år (2019)
209   175    +34  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   44.004    -15.412  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   44.913    -17.715  
Enlige kvinder (2019)
7.488   10.932    -3.444  
Enlige mænd (2019)
7.488   10.932    -3.444  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   17.188    -7.585  
Registreret partnerskab (2019)
17   16    +1  
Samlevende par (2019)
1.076   1.834    -758  
Samboende par (2019)
1.614   3.109    -1.495  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   73.210    -34.824  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   15.707    +1.697  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   39    -33  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   8.918    -5.881  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   4.254    +62  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   4.010    +481  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   4    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   8    -7  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   11    -10  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   31    -10  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   12    -3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   19    -7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune