Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

 Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2019)
55.790   19.998    +35.792  
Personer med dansk oprindelse (2018)
47.402   18.676    +28.726  
Personer m/dansk statsborgerskab (2019)
50.030   18.633    +31.397  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2019)
5.760   1.365    +4.395  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
501   364    +137  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2019)
531   319    +212  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
99,7   68,4    +31,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2019)
1.438   39    +1.399  
Areal (km2) (2019)
39   509    -470  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2018)
82,4   80,2    +2,2  
Antal levendefødte (2018)
479   164    +315  
Antal døde (2018)
561   237    +324  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2020 (2019)
55.829   19.813    +36.016  
Befolkning i år 2025 (2019)
56.094   19.074    +37.020  
Befolkning i år 2030 (2019)
56.646   18.582    +38.064  
Befolkning i år 2040 (2019)
57.724   17.878    +39.846  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2017) (Kr.)
313.568   220.222    +93.346  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2017) (Kr.)
353.150   254.040    +99.110  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2017) (Kr.)
277.050   184.974    +92.076  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
450.300   298.950    +151.350  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
520.202   342.806    +177.396  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
385.661   253.395    +132.266  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
777   313    +464  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
2,9   3,4    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2019)
129   28    +101  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2019) (%)
0,5   0,3    +0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2019)
41,7   45,9    -4,2  
Antal 0-5 årige (2019)
3.403   1.000    +2.403  
Antal 6-16 årige (2019)
7.838   2.424    +5.414  
Antal 17-64 årige (2019)
33.595   11.468    +22.127  
Antal 65+ årige (2019)
10.954   5.106    +5.848  
Andel 0-5-årige (2019) (%)
6,1   5,0    +1,1  
Andel 6-16-årige (2019) (%)
14,0   12,1    +1,9  
Andel 17-64-årige (2019) (%)
60,2   57,3    +2,9  
Andel 65+-årige (2019) (%)
19,6   25,5    -5,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2019)
3.054   851    +2.203  
Kvinder 10 - 19 år (2019)
3.372   1.240    +2.132  
Kvinder 20 - 29 år (2019)
3.169   779    +2.390  
Kvinder 30 - 39 år (2019)
2.961   798    +2.163  
Kvinder 40 - 49 år (2019)
3.963   1.185    +2.778  
Kvinder 50 - 59 år (2019)
4.001   1.571    +2.430  
Kvinder 60 - 69 år (2019)
3.200   1.428    +1.772  
Kvinder 70 - 79 år (2019)
2.707   1.238    +1.469  
Kvinder 80 - 89 år (2019)
1.524   580    +944  
Kvinder 90+ år (2019)
641   134    +507  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2019)
3.192   890    +2.302  
Mænd 10 - 19 år (2019)
3.724   1.297    +2.427  
Mænd 20 - 29 år (2019)
3.962   985    +2.977  
Mænd 30 - 39 år (2019)
2.871   901    +1.970  
Mænd 40 - 49 år (2019)
3.663   1.160    +2.503  
Mænd 50 - 59 år (2019)
3.702   1.639    +2.063  
Mænd 60 - 69 år (2019)
2.885   1.583    +1.302  
Mænd 70 - 79 år (2019)
2.200   1.224    +976  
Mænd 80 - 89 år (2019)
790   460    +330  
Mænd 90+ år (2019)
209   55    +154  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2019)
28.592   9.804    +18.788  
Antal mænd i kommunen (2019)
27.198   10.194    +17.004  
Enlige kvinder (2019)
7.488   2.456    +5.032  
Enlige mænd (2019)
7.488   2.456    +5.032  
Ægtepar med forskelligt køn (2019)
9.603   4.338    +5.265  
Registreret partnerskab (2019)
17   7    +10  
Samlevende par (2019)
1.076   380    +696  
Samboende par (2019)
1.614   554    +1.060  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2019)
38.386   17.483    +20.903  
Ikke medlemmer af folkekirken (2019)
17.404   2.515    +14.889  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
6   24    -18  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2018)
3.037   1.560    +1.477  
Flytninger, fra kommunen (2018)
4.316   922    +3.394  
Flytninger, til kommunen (2018)
4.491   826    +3.665  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
2   1    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
1   4    -3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
1   8    -7  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
21   21    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
9   7    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
12   14    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune